Problematiken med den moderna tekniken

I dagens samhälle går den tekniska utvecklingen mycket snabbt framåt. Nya lösningar, tekniker och utrustning introduceras hela tiden och i en rasande takt. Detta är naturligtvis positivt, att sträva framåt är ju något att föredra och det är bra att alltid ha det senaste inom IT-tekniken då det ger de allra bästa förutsättningarna för att kunna producera tjänster och varor av hög kvalité.

Är man på jakt efter nya maskiner till sin verksamhet eller kanske till och med lite ny IT-utrustning kan det vara en god idé att besöka kampanjjakt.se. Här kan man söka efter det man är intresserad av att köpa in till bra och rabatterade priser. En tjänst som är mycket smidig och tids och penga besparande för den som ska göra nya inköp.Problematiken med den moderna tekniken 11

En negativ aspekt som dock måste kopplas samman med den högintensiva utvecklingen är ju tyvärr att lika fort som de nya, förbättrade varianterna av en produkt kommer ut på marknaden – lika fort blir den äldre versionen i stort sett utdaterad och oanvändbar. Utrustning måste snabbt bytas ut och ersättas med ny för att inte bli föråldrad och för att kunna hålla den takt som omvärlden kräver.

Detta kan också ses som en liknelse för ett annat stort problem som uppstått i och med den utbredda datoriseringen av samhället. Den nya tekniken har nämligen förändrat samhället väldigt mycket. Alltmer automatiseras och därmed blir vi människor också överflödiga. Allt fler arbeten försvinner då de personer som tidigare utfört dem blivit ersatta av en maskin som är en del av en automatiserad process. Det rör sig om allt från hela fabriker som fått en automatiserad produktionsprocess till de självscanningskassor som finns i var och varannan matbutik. Alla har de i processen ersatt en verklig människa. Även om dessa processer ofta är mycket effektiva så uppstår ändå ett problem som handlar om vad som ska hända med alla de människor som förlorar sina arbeten. Alla kan, och vill inte heller, arbeta med IT-teknik.

Drömmar och farhågor

Alla människor besitter drömmar av något slag. Kanske drömmer vi om den stora kärleken eller det där jobbet som verkar vara perfekt. Eller kanske drömmer vi om storvinsten för att kunna leva fritt. Oavsett vilket så har vi alla drömmar inom oss. Men vi äger också farhågor av olika slag. På gott och ont. Varför man kan säga så handlar egentligen om att farhågor såklart kan vara negativt genom att skapa onödig oro och ängslan inför saker men kan även bidra till ett positivt driv att klara upp problem genom att vara förberedd på att just problem kan uppkomma inom olika områden. Detta kan i synnerhet handla om när man exempelvis startat upp en egen verksamhet eller ett företag. Då är det bra att ha en farhåga att det kan misslyckas men att man redan då har en reservplan för att lyckas. För att erhålla succé behövs ibland fallgropar. Att inneha en farhåga som bidrar till något negativt är naturligtvis mindre bra. Kanske är man orolig för sin nystartade verksamhets budget och ekonomi? Man ska inte misströsta då detta enkelt kan lösas genom att låna pengar för ändamålet. Det finns många långivare idag som har förmånliga företagslån.

Drömmar kan förstås handla om helt andra saker än att starta egen verksamhet och alla människor bör ha en egen dröm. Dagens samhälle har så mycket ondska och det blåser kalla och hatiska vindar åt alla håll, så det behövs mer värme och drömmar i vårt informationssamhälle. Det är inte positiva känslor man får när man ständigt läser och ser på tv-nyheterna om nya terrordåd som nästintill varje dag drabbar människor någonstans i världen. Det har till och med drivit de flesta av oss så långt att man numera kanske inte ens reagerar nämnvärt på någon rubrik om skottlossning eller andra hemskheter som drabbar samhället. Man har blivit för van vid alla dessa hemskheter att man kanske låtit sina egna farhågor kring detta blivit avtrubbade. Till och med tv-serier har kunnat göra succé på basis av all ondska som finns idag och i Aftonbladet finns en artikel kring farhågorna som finns hos många av oss.

Därför måste vi låta våra drömmar få bevaras och att låta dem få en chans till att blomma ut i det kalla och hårda klimat som håller världen i ett järngrepp.

Naturligtvis är det inte roligt för någon att ha farhågor men att dessa stängs av för att vi vant oss vid vårt informationssamhälle som ständigt uppdaterar oss med så mycket mer ondska och hemskheter än tidigare är inte bra. Ingen människa ska behöva ängslas med farhågor, men för att komma dit får vi inte vänja oss vid allt hemskt som händer i samhället utan istället ena oss och kämpa emot för att ta bort farhågorna för alltid. Vi bör inte stänga av vårt sinne just för att vi blivit vana. Farhågorna finns där för att varna oss om det hemska som lever i samhället för att ge oss chansen att utrota det och låta våra drömmar ta över till en mer kärleksfull värld.

Tekniken styr våra hem

Idag blir teknik ett allt mer vanligt fenomen i våra hem och det skapas också fler användningsområden för just tekniken. Teknik kan användas i många olika apparater. Lås, larm, kylskåp, tv-apparater och mycket annat är bara några av alla de saker som kan styras med just teknikens hjälp. Men vad händer om det blir strömavbrott, och vilka säkerhetsrisker finns med att allt mer styrs av teknik? Vilka fördelar finns det med teknikens allt större intåg i våra hem? Det finns blandade röster med att låta tekniken göra stora insteg i hemmet. Vad händer den dagen vi inte kan låsa eller låsa upp dörren för att det är strömavbrott, eller den dagen kylskåpsdörren går i baklås på grund av tekniken? Dock finns det också fördelar och det kommer vi ta upp längre fram i denna text. Men först ska vi redogöra för några av de största tekniska händelserna under år 2017.

Stora teknikhändelser under 2017

Det finns flera stora händelser inom teknik och de ägde rum under år 2017. De största teknikhändelserna 2017 har bland annat innefattat en nylansering av Nokias mobiltelefon 3310. Den har fått en helt ny uppfräschning men liknar fortfarande det gamla flaggskeppet. Under året byggdes också världens första hus utskrivet av en 3D skrivare. Det skrivs ut på mindre än 24 timmar. Ikea har också gett sig in på marknaden mot ett smart hem med ett paket för trådlös belysning. Dessutom har teknik som Virtual Reality och live börjat bli allt mer populärt. Det har också blivit allt mer populärt att använda mobiltelefonen som plånbok och både Samsung och iPhone har släppt lösningar på detta. Det har också blivit mer populärt att använda trådlösa enheter till olika saker. Flera skapare av mobiltelefoner har skapat dessa helt utan hörlurskontakter och det har fått både positiva och negativa reaktioner bland användarna. Det har också blivit mycket populärt att kunna ladda datorer, mobiltelefoner eller liknande helt utan att behöva koppla in en sladd mellan enheten och vägguttaget.

Fördelar med tekniken

Det finns flera fördelar med att tekniken gjort insteg i våra hem. Många sladdar har till exempel kunnat tas bort tack vare de trådlösa enheterna. En tvättmaskin med timer kan ställas in på att starta en viss tid och vem har inte velat förvärma ugnen på väg hem från jobbet så maten snabbt kan stoppas in? En badtunna kan kopplas till timer så att den kan vara uppvärm och klar efter en jobbig arbetsdag eller efter en kall promenad. Tekniken gör det också möjligt att larma hemmet, oavsett om man är hemma eller om man är längre bort. Dessutom kan man genom dessa larm hålla koll på eventuella vattenläckor, glasskrossningar och larm från rökdetektorer. En annan fördel med att tekniken kommit så långt är att det faktiskt går att använda telefon och internet även långt ute i skogen. Det hade inte gått utan teknik. Fördelarna överväger alltså nackdelarna, och det rejält.

Sårbarheten i informationssamhället

Hur ser egentligen vårt privata skydd ut i den ständiga utvecklingen i dagens IT-samhälle? Är vi skyddade i den digitala världen som de flesta av oss rör oss i på en daglig basis? Uppgifterna om ökade nätbedrägerier och identitetsstölder talar sitt klara språk – vi alla är utsatta för risker. Man bör vara på det klara med dessa risker innan man väljer att publicera sina känsliga uppgifter på olika sidor online. Numera går det mesta att sköta elektroniskt, och av den anledningen är det klokt att hålla sitt skydd online väl uppdaterat.

Skrämmande prognoser inför framtiden

Skymningsläget snart här? Det kan man fråga sig, och det är en väldigt skrämmande tanke. Sårbarheten i vårt informationssamhälle är idag ett verkligt hot mot vanliga människor. Man kan försöka skydda sig mot hackade konton online genom att vara sparsam med vilka man lämnar ut sina känsliga uppgifter till, såsom kontouppgifter exempelvis. Att hålla sitt virusskydd på datorn uppdaterat är också en bra idé. De flesta av oss är vid det här laget vana vid att hantera banktjänster och signera avtal på elektronisk väg. Hur skulle det bli om denna möjlighet försvann? Denna frågeställning är en ganska ytlig bit att diskutera, med tanke på de verkliga skador som kan åstadkommas genom att känsliga uppgifter hamnar i fel ägo.

Hur ser vårt framtida informationssamhälle ut?

Med den enorma mängd information som ständigt finns att tillgå tack vare media och andra informationskanaler i samhället så kan man fundera på hur detta kommer att se ut i framtiden. Känslig information läcker ut dagligen, och om dessa uppgifter är tillräckligt fragila kan det påverka människor på en global nivå. Vad händer om internationella statshemligheter läcker ut till fel personer? Om en infekterad konflikt mellan två oliktänkande länder stärks ytterligare genom att känslig dokumentation läcker ut, kan det ha förödande effekter. I vår tids oroligheter runt om i världen är detta något man vill undvika i allra högsta grad.

Vad händer med vår digitala närvaro när vi dör?

Idag är somliga nästan mer närvarande i det digitala livet än i det verkliga samhället. Om man registrerar sig på flera olika sajter på nätet, och sedan avlider, vad händer då? Idag finns det ytterst få personer som inte har ett konto på Skype, Facebook och olika spelsajter. Det är troligen inte så roligt för närstående om olika spelinbjudningar på Facebook dyker upp från en avliden person, och det kan också hända att avlidna personer taggas i olika inlägg, som kan vara ytters opassande. Som närstående kan man då vilja göra något åt detta men det är ibland inte fullt så enkelt som man kan tycka. Har man ett lösenord till den avlidnes konto kan saken enkelt ordnas genom att kontot tas bort, men om så inte är fallet kan problem lätt uppstå eftersom man i många fall måste kunna identifiera sig som någon som verkligen har rätt att göra ändringar på ett konto.

Olika möjligheter efter döden

Vilka olika möjligheter som finns efter en användares död beror på vilka sajter denna har varit registrerad på. facebook-sidor går att göra om till minnessidor genom att vänner eller efterlevande skickar in klara bevis på att en person avlidit. Sidan blir då omgjord till en sida där ingen kan bjuda in till spel eller publicera opassande innehåll. Det blir också en sida som den närstående kan moderera och ta bort om det är så att ingen vill att sidan ska finnas kvar länge. På många sidor avaktiveras också en användares konto om användaren inte varit aktiv och loggat in under en viss tid. Om man har tillgång till den avlidnes mailadress, kan man ofta kontakta den aktuella sidan genom mailen och förklara situationen. Då kan kontot ibland tas bort och avaktiveras innan denna tid av inaktivitet förlöpt. Processen med att ta bort en avlidens konto från olika sajter kan vara mycket ansträngande och jobbigt för de anhöriga och närstående. Det kan därför vara bra att försöka hjälpas åt med detta.

Hur gör man?

Om man är närstående till en avliden är det bra om man försöker hjälpas åt med att ta hand om det som den avlidne haft i sitt sin ägo och liknande. På begravningsbyråguide.se kan du läsa mer om hur man gör detta och hur man orkar igenom den stora sorgen. Om man vet att den avlidne varit mycket aktiv på internet kan man behöva förlika sig med tanken om att man kan riskera att stöta på ett av den avlidnes konton någonstans. Då kan man i vissa fall blockera kontot om man inte kan ta bort det. Den digitala närvaron finns kvar långt längre än den fysiska och det kan vara värt att tänka på var och vad man uttrycker sig i och om medan man är i livet. Det är inte säkert att man vill förknippas med samma saker hela livet och vissa grejer kan vara mycket jobbiga för närstående att behöva stå ut med.

Sårbarheten i informationssamhället

Hur ser egentligen vårt privata skydd ut i den ständiga utvecklingen i dagens IT-samhälle? Är vi skyddade i den digitala världen som de flesta av oss rör oss i på en daglig basis? Uppgifterna om ökade nätbedrägerier och identitetsstölder talar sitt klara språk – vi alla är utsatta för risker. Man bör vara på det klara med dessa risker innan man väljer att publicera sina känsliga uppgifter på olika sidor online. Numera går det mesta att sköta elektroniskt, och av den anledningen är det klokt att hålla sitt skydd online väl uppdaterat.

Skrämmande prognoser inför framtiden

Skymningsläget snart här? Det kan man fråga sig, och det är en väldigt skrämmande tanke. Sårbarheten i vårt informationssamhälle är idag ett verkligt hot mot vanliga människor. Man kan försöka skydda sig mot hackade konton online genom att vara sparsam med vilka man lämnar ut sina känsliga uppgifter till, såsom kontouppgifter exempelvis. Att hålla sitt virusskydd på datorn uppdaterat är också en bra idé. De flesta av oss är vid det här laget vana vid att hantera banktjänster och signera avtal på elektronisk väg. Hur skulle det bli om denna möjlighet försvann? Denna frågeställning är en ganska ytlig bit att diskutera, med tanke på de verkliga skador som kan åstadkommas genom att känsliga uppgifter hamnar i fel ägo.

Hur ser vårt framtida informationssamhälle ut?

Med den enorma mängd information som ständigt finns att tillgå tack vare media och andra informationskanaler i samhället så kan man fundera på hur detta kommer att se ut i framtiden. Känslig information läcker ut dagligen, och om dessa uppgifter är tillräckligt fragila kan det påverka människor på en global nivå. Vad händer om internationella statshemligheter läcker ut till fel personer? Om en infekterad konflikt mellan två oliktänkande länder stärks ytterligare genom att känslig dokumentation läcker ut, kan det ha förödande effekter. I vår tids oroligheter runt om i världen är detta något man vill undvika i allra högsta grad.

Sverige utnyttjar digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen har pågått under fler decennier nu och den påverkar människors liv och vardag mer än vad vi kanske tänker på ibland. Det handlar om allt, från hur vi använder datorer privat och på jobbet, till alla appar vi laddar hem till våra smarta mobiltelefoner. Sociala medier har slagit igenom på riktigt bred front och vi ägnar väldigt mycket tid åt digital kommunikation. Sverige är ett mycket framgångsrikt land när det gäller att nyttja digitaliseringens möjligheter. I Sverige har företag och myndigheter utvecklat moderna tjänster som hjälper invånarna att effektivt hantera sin vardag när det gäller allt från sjukskrivningar till banktjänster.

Digitala tjänster underlättar

Idag finns det mängder av digitala tjänster som underlättar svenskarnas tillvaro. Nu är Sverige i topp tre gällande Sweden with flagutnyttjandet av digitaliseringens möjligheter och det märks inte minst när det kommer till de digitala tjänster som myndigheter och företag utvecklat. Det går alldeles utmärkt att sköta de flesta av sina bankärenden online i datorn eller telefonen. Det går också att ta hand om många av de ärenden man har som är kopplade till Skatteverket eller Försäkringskassan via sin mobiltelefon. Detta skapar en effektivare vardag för människor, och det gör att man sparar tid och kan ägna sig åt annat än formaliteter och administration.

Många företag nyttjar digitaliseringens möjligheter

De företag som är riktigt framgångsrika idag vet ofta precis hur de ska nyttja digitaliseringens möjligheter. Det gäller att hänga med sin tid och vara närvarande på nätet och i sociala medier. Att dessutom ha en egen app till mobiltelefoner är något som många företag har tagit till sig. Genom att möta kunderna där de befinner sig ökar företagen chansen att kunderna handlar. En digital närvaro och digital strategi är grundläggande för många företag idag. Det gäller så väl moderna nya branscher som äldre mer traditionella branscher. Alla företag kan nyttja digitaliseringen även om det sker på väldigt olika sätt.

För- och nackdelar med det ständigt avancerande informationssamhället

 

Det allt mer avancerande informationssamhälle vi lever i idag har givetvis otroligt många fördelar, men det innebär inte per automatik att det är befriat från nackdelar. Den allra främsta fördelen är onekligen den lättillgängliga samhällsinformationen som går att få tag på genom några få knapptryck. Vi kan också snabbt och smidigt få tag i telefonnummer och besöksadresser både till privatpersoner och myndigheter. Men är det verkligen hälsosamt att ständigt översköljas av denna enorma flodvåg av information? Går vi miste om den tillfredsställelse som följer när vi har fått kämpa för att få tag i rätt information?

NewspapersDen spontana känslan för många av oss är att vår härliga och dyrbara fantasi blir lidande av detta, inte minst när det gäller våra barn. Att alltid bli matad med information berövar oss från att använda vår fantasi för att komma fram till olika slags lösningar på många av våra vardagliga problem. Vi står inte längre inför utmaningar på samma sätt som vi gjorde förr, och detta medför att vi snabbt blir uttråkade när vi inte får gnugga geniknölarna för att klara oss till vardags.

Trots dessa skrämmande utvecklingar kan vi inte blunda inför alla de klart positiva egenskaper som vårt informationssamhälle dagligen förser oss med. I Sverige lever vi i ett informationssamhälle som har som målsättning att passa för alla individer. Landets alla medborgare, oavsett bakgrund, ålder, etnicitet, sexuella preferenser och andra tillhörigheter ska ha samma tillgång till samhällsinformation, såsom väderuppdateringar, nationella nyhetsuppdateringar och information om händelser på global nivå.

Dock kan man inte rå för att ibland känna en skrämmande känsla baserat på hur långt utvecklingen faktiskt kommer att gå i framtiden. Hur kommer det att vara om 150 år till exempel? Kommer vi att vara tvungna att fysiskt skriva in sökord på framtidens datorer, eller kommer det att fungera via tankeöverföring? Kommer systemet redan att känna till våra intressen när vi loggar in på vuxen.se ? Kommer vi att få ha våra privata tankar, funderingar, fantasier och åsikter för oss själva, eller kommer dessa att enkelt kunna plockas fram – med eller mot vår vilja? Vartåt leder framtidens informationssamhälle?

En intressant och spännande frågeställning, den som lever får se.

Robotar och ”uncanny valley”

En utveckling som vi rör oss mot allt mer i det moderna tekniksamhället är att robotar tar allt större plats i våra liv. Än så länge märker de flesta privatpersoner inte av robotarna i särskilt hög grad, med undantag för någon enstaka robotdammsugare, men inom industrin används robotar redan för tillverkning, och i Japan arbetar man med att utveckla mänskligare robotar som är tänkta att kunna utföra uppgifter som att ta hand om de äldre i samhället inom äldrevården. Det är med andra ord fortfarande långt kvar till de androider vi ser i sci-fi-filmer, men vi närmar oss hela tiden.

Eftersom Japan är det land som går i täten när det gäller utvecklingen av robotar, är det inte konstigt att det är en japansk robottekniker, Masahiro Mori, som har myntat begreppet ”uncanny valley”, det vill säga ungefär ”kusliga dalen”. Termen syftar på den nedåtgående kurva eller ”dal” som bildas på en graf över robotars likhet till människor och de känslor som människor känner för dem. Hypotesen som Mori presenterar är att människor har en positiv känslomässig respons till robotar som liknar människor, men bara till en viss gräns. När man uppnår ett stadie där robotar liknar människor i mycket hög grad, men deras utseende eller beteende avviker något från mänskligt utseende eller beteende, framkallar de istället känslor av obehag hos människor. Om roboten helt liknar en människa vänder den emotionella responsen igen, och blir positiv. Det är denna dipp som är den ”kusliga dalen”, gränslandet mellan en perfekt avbildning av en människa och något som inte helt är mänskligt.461px-mori_uncanny_valley-svg

Moris hypotes är dock inte bara en hypotes, då dessa känslomässiga reaktioner har kunnat mätas i olika sammanhang, både när det gäller robotar och exempelvis animerade karaktärer i film. På grund av detta har de robotar som exempelvis tagits fram för mänsklig interaktion i Japan hittills bara haft mänskliga former (som armar, ben och huvud) men varit helt identifierbara som en robot.

De robotar som finns i samhället idag, till exempel industrirobotar och robotdammsugare, liknar inte alls människor, och framkallar således oftast inga känslomässiga reaktioner över huvud taget från människor – möjligtvis med undantag av lättnad för att man inte behöver dammsuga. Om du drömmer om att äga en robotdammsugare, men inte har tillräckliga besparingar, kan du ta ett snabblån för att förverkliga din dröm. Du bör dock se till att betala tillbaka lånet snabbt, eftersom räntan ofta är hög.

Kommunikation i informationssamhället

En positiv fördel som informationssamhället har medfört är att det numera finns sätt att kommunicera med andra människor på mycket stora avstånd. Detta har visserligen varit möjligt under lång tid, tack vare telefoner, men två stora skillnader mellan telefonkommunikation och dagens långdistanskommunikation är att man kan se den man pratar med, och att det är möjligt att kommunicera med människor på andra sidan världen helt gratis.

Det är framförallt en tjänst som har revolutionerat gratis videosamtal, och det är svenska Skype. Skype grundades år 2003 av Niklas Zennström, som bland annat tidigare skapat fildelningsprogrammet Kazaa. Skype möjliggör videkommunikation via internet tack vare det som kallas för IP-telefoni. För att använda Skype behöver man bara ladda ned programmet Skype till sin dator eller sin mobil, och skapa ett användarkonto. Inga kostnader för samtalen tillkommer utöver det man betalar för internetuppkopplingen.

En annan liknande tjänst är Viber, som utvecklades av det israeliska företaget Viber Media. Viber har dock inte en lika lång historia som Skype, då programmet lanserades som en app för Iphone för första gången i december 2010. Till en början var Viber framförallt en applikation för att skicka gratis textmeddelanden, då röstsamtalsfunktionen bara fanns tillgänglig till Iphone och Android. Man lovade dock att denna funktion snart skulle komma även till Bada, Symbian och Windows Phone.video-call

Skriftlig kommunikation är självklart idag möjlig på en myriad olika sätt, då sociala medier i alla dess former erbjuder allt från chattapplikationer till möjlighet att skicka mejlliknande meddelanden och publika meddelanden som kan ses av alla ens vänner. Informationssamhället har på detta sätt gjort att hela världen har kommit lite närmare, och att avstånden mellan olika platser på jorden ibland kan kännas som noll.

Om man vill träffa sina släktingar och vänner som bor långväga ifrån i verkliga livet krävs det dock fortfarande pengar och tid för att resa till dem på traditionellt sätt, via buss, flyg eller tåg. Har man tur kan man vinna pengar, till exempel på Megalotto, så att man har råd med dessa resor, men ett mer pålitligt sätt är att helt enkelt jobba och spara ihop pengar. Under tiden kan man hålla kontakten med de kommunikationsmöjligheter som finns tack vare modern teknik.