Drömmar och farhågor

Alla människor besitter drömmar av något slag. Kanske drömmer vi om den stora kärleken eller det där jobbet som verkar vara perfekt. Eller kanske drömmer vi om storvinsten för att kunna leva fritt. Oavsett vilket så har vi alla drömmar inom oss. Men vi äger också farhågor av olika slag. På gott och ont. Varför man kan säga så handlar egentligen om att farhågor såklart kan vara negativt genom att skapa onödig oro och ängslan inför saker men kan även bidra till ett positivt driv att klara upp problem genom att vara förberedd på att just problem kan uppkomma inom olika områden. Detta kan i synnerhet handla om när man exempelvis startat upp en egen verksamhet eller ett företag. Då är det bra att ha en farhåga att det kan misslyckas men att man redan då har en reservplan för att lyckas. För att erhålla succé behövs ibland fallgropar. Att inneha en farhåga som bidrar till något negativt är naturligtvis mindre bra. Kanske är man orolig för sin nystartade verksamhets budget och ekonomi? Man ska inte misströsta då detta enkelt kan lösas genom att låna pengar för ändamålet. Det finns många långivare idag som har förmånliga företagslån.

Drömmar kan förstås handla om helt andra saker än att starta egen verksamhet och alla människor bör ha en egen dröm. Dagens samhälle har så mycket ondska och det blåser kalla och hatiska vindar åt alla håll, så det behövs mer värme och drömmar i vårt informationssamhälle. Det är inte positiva känslor man får när man ständigt läser och ser på tv-nyheterna om nya terrordåd som nästintill varje dag drabbar människor någonstans i världen. Det har till och med drivit de flesta av oss så långt att man numera kanske inte ens reagerar nämnvärt på någon rubrik om skottlossning eller andra hemskheter som drabbar samhället. Man har blivit för van vid alla dessa hemskheter att man kanske låtit sina egna farhågor kring detta blivit avtrubbade. Till och med tv-serier har kunnat göra succé på basis av all ondska som finns idag och i Aftonbladet finns en artikel kring farhågorna som finns hos många av oss.

Därför måste vi låta våra drömmar få bevaras och att låta dem få en chans till att blomma ut i det kalla och hårda klimat som håller världen i ett järngrepp.

Naturligtvis är det inte roligt för någon att ha farhågor men att dessa stängs av för att vi vant oss vid vårt informationssamhälle som ständigt uppdaterar oss med så mycket mer ondska och hemskheter än tidigare är inte bra. Ingen människa ska behöva ängslas med farhågor, men för att komma dit får vi inte vänja oss vid allt hemskt som händer i samhället utan istället ena oss och kämpa emot för att ta bort farhågorna för alltid. Vi bör inte stänga av vårt sinne just för att vi blivit vana. Farhågorna finns där för att varna oss om det hemska som lever i samhället för att ge oss chansen att utrota det och låta våra drömmar ta över till en mer kärleksfull värld.