För- och nackdelar med det ständigt avancerande informationssamhället

 

Det allt mer avancerande informationssamhälle vi lever i idag har givetvis otroligt många fördelar, men det innebär inte per automatik att det är befriat från nackdelar. Den allra främsta fördelen är onekligen den lättillgängliga samhällsinformationen som går att få tag på genom några få knapptryck. Vi kan också snabbt och smidigt få tag i telefonnummer och besöksadresser både till privatpersoner och myndigheter. Men är det verkligen hälsosamt att ständigt översköljas av denna enorma flodvåg av information? Går vi miste om den tillfredsställelse som följer när vi har fått kämpa för att få tag i rätt information?

NewspapersDen spontana känslan för många av oss är att vår härliga och dyrbara fantasi blir lidande av detta, inte minst när det gäller våra barn. Att alltid bli matad med information berövar oss från att använda vår fantasi för att komma fram till olika slags lösningar på många av våra vardagliga problem. Vi står inte längre inför utmaningar på samma sätt som vi gjorde förr, och detta medför att vi snabbt blir uttråkade när vi inte får gnugga geniknölarna för att klara oss till vardags.

Trots dessa skrämmande utvecklingar kan vi inte blunda inför alla de klart positiva egenskaper som vårt informationssamhälle dagligen förser oss med. I Sverige lever vi i ett informationssamhälle som har som målsättning att passa för alla individer. Landets alla medborgare, oavsett bakgrund, ålder, etnicitet, sexuella preferenser och andra tillhörigheter ska ha samma tillgång till samhällsinformation, såsom väderuppdateringar, nationella nyhetsuppdateringar och information om händelser på global nivå.

Dock kan man inte rå för att ibland känna en skrämmande känsla baserat på hur långt utvecklingen faktiskt kommer att gå i framtiden. Hur kommer det att vara om 150 år till exempel? Kommer vi att vara tvungna att fysiskt skriva in sökord på framtidens datorer, eller kommer det att fungera via tankeöverföring? Kommer systemet redan att känna till våra intressen när vi loggar in på vuxen.se ? Kommer vi att få ha våra privata tankar, funderingar, fantasier och åsikter för oss själva, eller kommer dessa att enkelt kunna plockas fram – med eller mot vår vilja? Vartåt leder framtidens informationssamhälle?

En intressant och spännande frågeställning, den som lever får se.