Oron för att inte hänga med

Det händer oerhört mycket i dagens informationssamhället och många upplever att de inte riktigt hänger med i svängarna. Därför är det viktigt att dels lära sig mer, dels att förmedla kunskaperna till andra, oavsett om det handlar om medarbetare eller klienter.

Nya medier

På bara några årtionden har saker som kommunikation och marknadsföring genomgått en skifte från det fysiska till det virtuella på många nivåer. Där företag en gång i tiden lade fokus på att trycka affischer och broschyrer är det idag film, internet och sociala medier som gäller. Ett fantastiskt sätt att sprida kunskapen är att låta spela in en informationsfilm där exempelvis nya produkter och tjänster illustreras och tittarna kan lära sig nya saker på ett pedagogiskt sätt. Det är också ett smart sätt att både öka söktrafiken på sin webbplats och att boosta dess plats på Google.

Gör det enkelt

Fördelen med en informationsfilm är att den som tittar på den kan se den när som helst. Är det något som är oklart är det enkelt att spela upp den igen. För dem som upplever att de inte förstår utvecklingen är det skönt att slippa sitta på en konferens eller ett företag och behöva ställa en massa frågor. Just att tala inför grupp upplevs som stressande av många människor och då är informationsfilmen ett välkommet verktyg. Svenskar anses dessutom inte riktigt hänga med när det gäller digitala kunskaper och det kan få allvarliga konsekvenser i långa loppet. Med rätt information och utbildning kan situationen förbättras relativt enkelt.

Drömmar och farhågor i informationssamhället

Informationssamhället är en tidsepok som präglas av en explosion av teknik och digitalisering. Det har skapat många möjligheter och fördelar, men det har också väckt farhågor och oro hos många människor. Wikipedia definierar informationssamhället som att fysiska arbeten ersätts med teknologi, något som sker i allt större utsträckning.

En dröm i informationssamhället är att vi ska kunna kommunicera och samarbeta med människor över hela världen.

Risker med informationssamhället

På samma gång finns det också farhågor och oro relaterade till informationssamhället. Ett av de största orosmomenten är att vi kan bli allt mer beroende av teknik och digitalisering, och att vi kan förlora viktiga sociala färdigheter och relationer. Det finns också en oro för att vi kan bli alltmer exponerade för olika sorter av bedrägerier och cyberbrott, och att vår personliga integritet kan komprometteras. Det kan också vara svårt att hitta rätt info, något du inte vill riskera om du har tandsten och letar efter rätt vårdtips. Tandsten är en beläggning som bildas på tänderna när plack, en hinna av bakterier och avfall, torkar och hårdnar. Tandsten kan orsaka karies och andra tandproblem om det inte tas bort regelbundet genom tandborstning. Tandläkaren kan också använda specialverktyg för att ta bort tandsten under regelbundna undersökningar. Det är helt enkelt inte något du vill riskera, vilket gör det ännu viktigare att informationen du hittar är korrekt.

Arbetsmarknaden och informationssamhället

Det finns också farhågor relaterade till arbetsmarknaden. Med teknisk utveckling kan vissa arbetsplatser försvinna, och det finns en oro för att många människor kan bli arbetslösa och att det kan leda till en ojämlik fördelning av rikedom och makt.

Informationssamhället har både drömmar och farhågor knutna till sig, och det är viktigt att vi hittar en balans mellan de olika aspekterna. Genom att ta mer hänsyn till både de positiva och de negativa sidorna av teknisk utveckling kan vi skapa ett hållbart och rättvist samhälle.

Informationssamhället

Drömmar och farhågor i informationssamhället

I dagens informationssamhälle (IT-samhälle) väcks både drömmar och farhågor om framtiden. Vi ägnar allt mer av vår vakna tid åt att hantera och utbyta information online. En dröm för många är att kunna köpa en egen villa. Villor till salu finns hos Boneo och där kan du dessutom se vilka villor som kommer att läggas ut till försäljning. Allt är möjligt online. Hos Boneo kan du enkelt köpa din drömvilla genom att få notiser om villan som överensstämmer med dina önskemål.

Vårt samhälle har förändrats i grunden, på gott och ont, en av farhågorna i informationssamhället är att det ska uppstå konflikter i kommersiella sammanhang på grund av dålig och missförstådd kommunikation. Om tvisten blir infekterad kan det vara klokt att anlita en jurist.

Informationssamhället

Viktigare att synas i vintermörkret än på sociala medier

Vi lever i ett informationssamhället där allt handlar om att synas. Men hur viktigt är det egentligen? Istället för att få fem sekunders uppmärksamhet på nätet bör du satsa på att alltid se bra när du kör bil. Skaffa rejäla extralampor på bilen och kör säkert i vintermörkret.

Köp extralysen på Nordeye

För att verkligen synas på vägen är det klokt att investera i bra extralysen eller ledramp att sätta på bilen. Du har nytta av det under stora delar av året, men särskilt under hösten och vintern. Med bra lysen kommer du mycket snabbare att upptäcka djur som står på sidan av vägen. En älg eller ett rådjur på en myr eller äng som springer för att korsa vägen. Ett barn som leker på vägen utan reflexer eller en katt som ligger och kurar vid infarten till garageuppfarten. Det tar tid för oss att först upptäcka och sedan reagera. Många gånger kan vi ha färdats 50-100 meter innan vi hunnit bromsa. Genom att se reflektionen i reflexer eller ögon i god tid minskar du risken för olyckor väldigt mycket. Nordeye satsar på kvalitet och har ett stort utbud av olika billampor, beroende på märke och behov. Gå in på Nordeye och köp ledramp och extralysen så att du och alla andra kan färdas säkert på vägen i mörkret.

Vart ska du synas?

Idag är det viktigt att ställa sig frågan på vilket sätt som du ska synas. Det är viktigt att synas och se bra i det praktiska livet. Både när du kör bil och när du arbetar och umgås med familj och vänner. Däremot bör du göra medvetna val kring dina inlägg och kommentarer på nätet. Dagens informationssamhälle är inte bara samhällsnyttigt och bra för demokratin. Det är skillnad mellan information och kunskap. Det är stor skillnad mellan att snabbt skapa inlägg för att få uppmärksamhet och verkligen förstå en fråga. Därför är det klokt att försöka vara en förebild i både vardagen och på nätet. Se och synas på ett bra sätt och vara en god kraft.

Informationssamhället på gott och ont

Internet medför mycket positivt, men har också en negativ inverkan på vårt samhälle. Allt ska gå snabbt och livet blir mer online, än i verkligheten. Vi lever i ett ständigt nyhetsbrus som kan skapa en stress. Vad ska vi göra med informationen? Eftersom allt går så snabbt är det också svårt att verkligen förstå vad som är sant, falskt eller bara en åsikt. Vem som helst kan uttala sig om vad som helst. Därför är det klokt att även online försöka använda ”extralysen”: granska vad du läser och försöka förstå vad det verkligen handlar om. Både på nätet och när vi kör bil behöver vi vara uppmärksamma på vad vi ser och läsa verkligheten på rätt sätt.

Anlita en jurist för att lösa tvister i informationssamhället

Ingen kan förneka informationssamhällets enorma inflytande med tanke på hur mycket det formar uppfattningarna hos individer, organisationer och företag. Informationssamhället är verkligen en milstolpe i världshistorien som har förändrat samhället i grunden. Dock finns det vissa farhågor och utmaningar trots de fantastiska förändringarna. Ett av dessa är hur lätt det kan uppstå konflikter och kommersiella tvister online. Inte minst leder textbaserad kommunikation lätt till missförstånd som kan göra konflikter svåra att förutse.

Några enkla tumregler för att hantera konflikter och tvister är att:

  • Fokusera på sakfrågan.
  • Fokusera på lösningar.
  • Fokusera på framtiden.
  • Vara samarbetsvillig.
  • Visa tillit och respekt.
  • Tydliggöra ställningstaganden och uppfattningar.

Förutom dessa tumregler finns det även användbara steg för steg-metoder för att lösa konflikter och tvister. Annars är den sista och bästa utvägen att vända dig till en advokatbyrå specialiserad på tvistlösning. Kommersiella tvister är särskilt viktiga att lösa eftersom företagets pengar, varumärke och rykte kan stå på spel. Orsaken till kommersiella tvister kan bero på allt från bristande kommunikation, förvirring, skiftande prioriteringar och felaktiga förväntningar.

5 steg i hur du löser en kommersiell tvist

Kommersiella tvister som kan lösas på fredlig väg är naturligtvis den bästa lösningen och därför följer här en steg för steg-guide i fem delar:

1. Lyssna: Försök att lyssna och ge motparten tid att berätta sin version av tvisten utan att avbryta. Ofta kan en tvist uppstå för att någon inte kände sig förstådd.

2. Erkänn – När motparten är klar med att berätta sin version kan du berätta vad du känner och erkänna eventuella misstag från din sida.

3. Visa empati och förståelse – Du kan komma långt med att visa att du bryr dig och gör allt du kan för att hitta en konstruktiv lösning.

4. Fokusera på fakta – När du har lyssnat och visat förståelse för motparten är det dags att framföra dina faktabaserade argument. Du ska försvara dig på ett objektivt sätt och bara ange fakta om situationen. Lämna dina känslor åt sidan för att undvika att tvisten förvärras.

5. Presentera en lösning – Genom empatisk förståelse och objektiva fakta måste en lösning presenteras. I vissa fall är lösningen uppenbar och behöver inte ens förklaras. Om så inte är fallet kan du presentera en rekommenderad lösning på tvisten.

Ovanstående steg för steg-guide skadar inte att prova för att se om den löser tvisten. Dock är det nästan omöjligt att undvika alla konflikter och tvister i dagens komplexa informationssamhälle. I sådana fall får du vara beredd på att hantera dem på ett objektivt och professionellt sätt. Tveka inte att vända dig till en advokatbyrå som dagligen arbetar inom affärsjuridiska områden med erfarenhet av många branscher – nämligen Magnusson Advokatbyrå!

Anlita experter på tvistlösning hos Magnusson Advokatbyrå

Hos Magnusson Advokatbyrå har du utbildade advokater med mångårig erfarenhet av att lösa kommersiella tvister. Advokaterna kommer att stå på din sida och argumentera för dina intressen och rättigheter. Du är i trygga händer hos denna advokatbyrå eftersom den utan problem kan samla ihop ett team med den spetskompetens som krävs av den specifika tvisten.

Hur påverkade informationssamhället människan?

Varje stor förändring har medfört någon form av rädslor hos de som är mitt inne i den. Så har det varit även med informationssamhället och digitaliseringen. I den här artikeln ska vi titta närmare på några av de farhågor som funnits under de senaste 20-25 åren och hur det har blivit på riktigt.

Digitaliseringen hotar jobben

AI, maskinlärning, robotisering. Allt detta har varit saker som gjort att det väckts frågor om vad människor ska jobba med i framtiden. Kommer maskiner ta alla enkla jobb medan vi människor kommer gå sysslolösa? Nu är det fortfarande en utveckling som är i sin linda. Men det går ändå att säga att de värsta farhågorna inte har slagit in utan det handlar mer om en transformation än om en revolution.

De ”enklare” instegsjobben har heller inte försvunnit utan det finns gott om jobb för våra unga. Sedan kanske det inte fungerar på samma sätt som för 30 eller 40 år sedan. Idag är det vanligare att man är anställd via ett bemanningsföretag eller att man ”gigjobbar”, det vill säga blandar flera olika typer av frilansuppdrag. Det här gäller inte heller bara för de jobb som inte kräver någon formell utbildning, utan är en del av hur hela arbetsmarknaden mer och mer utvecklas. Det kommer inte vara vanligt att man jobbar hela arbetslivet på samma ställe utan bemanningsuppdrag, konsultjobb och liknande blir mer och mer norm.

Ungdomarna kommer bli asociala

Skärmar tar upp mer och mer av vår tid. Både jobbmässigt och fritidsmässigt. Ungdomar är inte ute på samma sätt som de var förr, utan även umgänge flyttar mer och mer över i den digitala världen. Det innebär inte, för de allra flesta, att man får färre sociala kontakter med lägre kvalitet. Utan det är snarare ett sätt att bredda sina sociala cirklar och kunna hitta nya vänner utanför de uppenbara som skola och jobb.

Det som kan utrönas av den här utvecklingen som är en nackdel är att dagens barn och unga har mycket sämre kondition än tidigare generationer. De rör sig helt enkelt mindre. Men på den motsatta sidan dricker de också betydligt mycket mindre alkohol och det är mindre vanligt att man testat illegala droger. Så det är förhoppningsvis ett folkhälsomässigt nollsummespel.

Digitaliseringen hotar demokratin

En annan fråga som blivit brännhet under de senaste åren är hur digitaliseringen påverkar demokratin och det demokratiska samtalet. Det är något som kommit på tapeten inte minst av Donald Trumps framgångar i det amerikanska presidentvalet och hur han använt digitala kommunikationsmedel för att bilda opinion och trogna följarskaror. Här är juryn givetvis fortfarande ute och det behöver studeras på lång sikt. Men att populister och demagoger lyckats få makt är inte unikt för vårt samhälle och vår tid. Snarare tvärtom. Medvetenheten om hur det kan fungera i ett värsta fall-scenario har dessutom ökat, vilket gjort att Facebook och andra sociala medier har kunnat skruva på sina algoritmer och göra det svårare för direkt desinformation att slå igenom.

Förändringens vindar blåser

Information och kommunikation är två centrala gestalter i förmågan att föra våra gener vidare. Vi människor är till skillnad från andra arter den enda levande varelse som kan föreställa sig sin framtid. Denna antecipatoriska planering har på samma gång både skapat fantastiska möjligheter och måttliga begränsningar. Vi är alla olika och har därmed ett väldigt varierande förhållningssätt till vår omvärld. Det här kan på gott och ont få enorma konsekvenser för såväl beteende som känslor. Världen har genom historiens gång fått ta del av revolutioner, urbanisering, industrialisering, globalisering och digitalisering. Dessa samhällsomvälvande händelser har alla legat till grund för den ack så viktiga informationsspridningen vilken i sin tur genom åren ändrat skepnad. Handlar det om en ekonomisk fråga kan qred.com/sv-se på ett effektivt sätt gå in och rädda situationen.

Enorma förutsättningar

Det som tidigare var en omedveten dröm har nu blivit en realistisk sanning. Idag råder en obegränsad kommunikationsmöjlighet där vi oavsett tid, plats och situation kan få denna boll i rullning. Tidigare har just bristen på kontakt med nära och kära skapat en känsla av oro och ovisshet. Numera kan vi när som helst, hur som helst och var som helst kommunicera på ett kvalitativt sätt. Digitaliseringen har samtidigt skapat ytterligare utrymme för arbete, skola, föreningsliv samt organisationer att förmedla sitt budskap på bästa möjliga vis. Digitala varor, tjänster och produkter har också legat till grund för att underlätta en annars fullspäckad vardag. Det går dessutom för gemene man att på ett aldrig tidigare skådat sätt boka sina resor, beställa sina kläder, boka sina ärenden och hålla sina möten. De digitala möjligheterna har i sina grundvalar skakat om mänskligt beteende.

Ständigt närvarande

Vi tenderar att i allt högre utsträckning leva våra liv genom digitala hjälpmedel. Det som från början var tänkt för att underlätta har blivit en självklarhet vilken lett till en slags onaturlig bekvämlighet. Det senaste decenniets digitala utveckling saknar historiskt sett motstycke. Revolutionerande händelser har ägt rum även tidigare men inte i närheten av samma omfattning. Vi har både blivit mindre sociala samt empatiska vilket i sin tur slagit extra hårt mot de yngre generationerna som inte har någon referenspunkt. Det här med att ta företeelser för givet har blivit lite av digitaliseringens signum. Vi har hela världens information i fickan och kan med ett knapptryck alternativt swipe få allt det vi i stunden behagas av. Den där känslan av att exempelvis träffa en person som inte setts på en väldigt lång tid är som bortblåst. De tidigare historieberättande mötena har ersatts av digitala dito där all information redan tillgodogjorts via de sociala medierna.

Dessa har i sin tur blivit en slags institution för hur livet ska levas. Bristande fokus, sämre uppmärksamhet och en ny världsbild är bara några av de mekanismer som ligger till grund för det moderna samhället.

Den ack så viktiga balansen behöver hittas för att ett jämviktsläge överhuvudtaget ska kunna uppnås. Det första intrycket är en vital del i mänsklig kommunikation och hänsyn behöver även tas till att vi trots allt lever kvar i den fysiska världen.

Flöden i sociala medier och social samvaro

Det är en märklig tid vi lever i, det verkar de flesta vara överens om. Men beroende på vem du frågar kan du få helt olika omdömen om vart vi är på väg. Världen är antingen på väg mot en miljökatastrof med potentiellt apokalyptiska förtecken, eller en tekniskt framstående gyllene era. Sedan finns det förstås många som varken vet ut eller in.

På tal om social samvaro, är du frilansare med behov av ett kontor? Även om du är ensam om ditt jobb behöver det inte betyda att du jobbar ensam. Hos Workaround kan du hitta din nästa arbetsplats. De är Sveriges främsta förmedlare av kontorsytor. Du söker själv fram ett kontor som passar dig på deras hemsida. När du hittat någonting som passar hjälper de dig med att förhandla och få det bästa möjliga erbjudandet.

Teknik som för människor samman?

Det är lätt att känna sig dystopisk. Men det är lika lätt att missa de fantastiska förutsättningarna ny teknik ger oss. Forskningen säger att de flesta människor använder sociala medier för att bibehålla befintliga sociala relationer. Den absoluta merparten av dessa består av relationer med människor som man känner och har lärt känna i det verkliga livet.

Det fina med sociala medier är att de ofta har försetts med funktionalitet som har potentialen att föra människor närmare varandra. Ta Youtube som exempel. Alla har vi väl någon gång tipsat en vän om ett klipp som vi tyckte var intressant? Det fina med Youtubes funktionalitet i det avseendet är att algoritmen som väljer ut vilka videos som visas i ditt flöde anpassas efter vad du har tittat på tidigare. Om du tipsar en kompis om ett klipp och kompisen gillar det kommer fler videos från samma kanal att visas i flödet. I konkreta termer innebär detta potentiellt att du och din vän i framtiden kommer att ha ännu mer att tala om. Ni tittar ju ofta på samma saker.

Negativa effekter

Det är ingen idé att sticka under stol med att den här typen av mekanismer också riskerar, och också ofta får, negativa konsekvenser. Bubblor är någonting det har talats mycket om på senare år. Det som har förmågan att föra människor närmare varandra kan också skapa klyftor mellan olika grupper. Det är bland annat i det sammanhanget som fejkade nyheter och andra lögner och halvsanningar blir problematiskt. Om både du och dina vänner tycker om att titta på videoklipp som propagerar för osanna konspirationsteorier stärks ni mer och mer i era uppfattningar. Något som riskerar att få allvarliga konsekvenser. Precis som alltid tvingas man landa i slutsatsen att det inte finns något gott som inte för något ont med sig. Eller tvärtom.

Mer och mer falsk information?

Det verkar som att spridningen och den ökade förekomsten av så kallade ”fake news” inte bara får människor att tro på saker som inte stämmer. Det verkar också som att det gör att det blir svårare för människor att särskilja mellan sanning och lögn. Det gör att problemet med falsk information och falska nyheter framstår som akut. Många har påpekat hur det här problemet riskerar att skada våra demokratiska institutioner och samhällets stabilitet.

Det är svårt att navigera i informationssamhället. Ökad komplexitet ställer högre krav på våra förmågor att filtrera. Det gäller inte minst när det gäller att sålla sann information från falsk. Ett sätt att bli bättre på vad som kallas för källkritik är att läsa på högskolan. Den enklaste vägen in till högskolan är att göra ett högskoleprov – på länken hittar du guider och studieuppgifter som kommer att göra ditt högskoleprov mycket enklare. Med ett bra resultat i ryggen finns det i princip inga gränser för vilka högskoleutbildningar du får tillgång till. Men även om du helt bortser från yrkesmässiga fördelar får du bättre verktyg för att hitta genom den informationsdjungel samhället till stora delar är idag.

Inget redaktionellt ansvar

Ett stort problem är att de som styr och äger många av våra nya informationskanaler inte kan eller vill ta något redaktionellt ansvar. Här handlar det förstås främst om olika sociala medier, vilket av många människor används som primära nyhetskällor. Facebook har gjort vissa försök att stävja problematiken med artiklar som innehåller falsk information. De signalerar dock fortfarande att de på det stora hela inte ser det som att det är deras roll att förhindra att falsk information sprids. Till viss del är det begripligt, Facebook har en unik position i vår historia, en där den roll medierna tidigare var ensamma om att ha nu delas av en instans som i någon mån påminner om ett globalt torgmöte.

Det finns såklart en del idéer för hur man ska kunna stävja problemet. Åtgärderna är oftast av två olika slag. Det ena är åtgärder som går ut på att hindra informationen från att spridas. Det vill säga att jobba preventivt. Sidor som Twitter och Facebook ska ta ökat redaktionellt ansvar och filtrera bort falsk information utifrån olika kriterier.

Den andra typen av åtgärd handlar istället om olika metoder för att värdera information retroaktivt. En idé är att skapa ett nätverk som samlar in och analyserar så kallade fake news. Tanken är att AI ska värdera information från olika nyhetsflöden och samla ihop dem för att faktakollas. Datan sammanställs sen retroaktivt och man gör en summering av om en nyhetskanal ska anses som pålitlig eller inte. Allt detta sammanställs i ett register där allmänheten kan kolla upp en nyhetskanal eller nyhetskälla. Kanske en bra idé?

Risker och möjligheter med AI

Det råder just nu en väldig hajp kring artificiell intelligens (AI) och det hinner knappt gå en dag utan att det skrivs om ämnet i media. Begreppet är vitt och kan handla om allt från algoritmerna på Netflix, som rekommenderar filmer och serier åt dig, till ett dystopiskt scenario liknade det i Terminator-filmerna där ett superintelligent datornätverk som Skynet blir självmedvetet och skickar mördarrobotar på mänskligheten.

Som med all ny teknik finns det både möjligheter och risker och AI-tekniken kommer säkerligen även den att missbrukas av illasinnade krafter. Redan idag ser vi hur AI kan användas för att skapa så kallade deepfakes, vilket innebär att man kan ta ett ansikte från en person och sätta in det i en video med en helt annan person. Munnen och de övriga ansiktsrörelserna synkroniseras med videon så det ser ut som personen man klistrade in är den som pratar istället. I dagsläget är det dock lätt att se att en sådan video är fejkad, men om några år kommer denna AI-teknik sannolikt ha förfinats och det kommer då vara i princip omöjligt att avgöra om videon är äkta eller ej. Man kan bara föreställa sig hur detta skulle kunna missbrukas av till exempel brottslingar eller för politiska syften.

AI skapar fiktiva personer

Även vad gäller mänskliga röster så går de att fejka med AI:ns hjälp. Det räcker att ha tillgång till inspelningar av en viss persons röst, vilket det ofta finns av politiker och andra kända personer, för att lära upp en AI att imitera rösten. Därefter kan man skriva in i princip vad man vill och den AI-baserade talsyntesen kan låta väldigt likt den person man vill imitera. Även här är det idag lätt att höra att det inte är äkta, men om några år kommer det som sagt vara svårare att höra skillnad.

Med stillbilder är det förstås ännu enklare att byta ansikten på personer. Idag kan man med hjälp av AI rentav generera fotorealistiska ansikten på helt fiktiva personer som är skrämmande svåra att skilja från riktiga fotografier.

Fördelar med AI

De positiva sidorna av AI är dock betydligt mer omfattande och kommer göra livet lättare för oss i framtiden. Sökmotorer som Google kommer kunna förstå sökningar på naturligt språk och många jobb som idag kräver dyr expertis kommer kunna hanteras av AI. Föreställ dig till exempel att du behöver ekonomisk rådgivning för att undvika att få inkassokrav och liknande. Istället för att behöva konsultera en expert som tar ut en saftig timpenning kommer du kunna använda billiga och kanske till och med helt kostnadsfria AI-tjänster som kan hjälpa dig med samma sak och dessutom betydligt snabbare. Samma sak gäller bland annat juridisk rådgivning.

Vi kommer dessutom förr eller senare nå en punkt där AI passerar mänsklig intelligens som då sannolikt hittar samband och gör vetenskapliga upptäcker som vi själva aldrig tänkt på. Det kan handla om allt från att ta fram kemiska föreningar för nya supermaterial till att hitta botemedel mot dödliga sjukdomar.