Robotar och ”uncanny valley”

En utveckling som vi rör oss mot allt mer i det moderna tekniksamhället är att robotar tar allt större plats i våra liv. Än så länge märker de flesta privatpersoner inte av robotarna i särskilt hög grad, med undantag för någon enstaka robotdammsugare, men inom industrin används robotar redan för tillverkning, och i Japan arbetar man med att utveckla mänskligare robotar som är tänkta att kunna utföra uppgifter som att ta hand om de äldre i samhället inom äldrevården. Det är med andra ord fortfarande långt kvar till de androider vi ser i sci-fi-filmer, men vi närmar oss hela tiden.

Eftersom Japan är det land som går i täten när det gäller utvecklingen av robotar, är det inte konstigt att det är en japansk robottekniker, Masahiro Mori, som har myntat begreppet ”uncanny valley”, det vill säga ungefär ”kusliga dalen”. Termen syftar på den nedåtgående kurva eller ”dal” som bildas på en graf över robotars likhet till människor och de känslor som människor känner för dem. Hypotesen som Mori presenterar är att människor har en positiv känslomässig respons till robotar som liknar människor, men bara till en viss gräns. När man uppnår ett stadie där robotar liknar människor i mycket hög grad, men deras utseende eller beteende avviker något från mänskligt utseende eller beteende, framkallar de istället känslor av obehag hos människor. Om roboten helt liknar en människa vänder den emotionella responsen igen, och blir positiv. Det är denna dipp som är den ”kusliga dalen”, gränslandet mellan en perfekt avbildning av en människa och något som inte helt är mänskligt.461px-mori_uncanny_valley-svg

Moris hypotes är dock inte bara en hypotes, då dessa känslomässiga reaktioner har kunnat mätas i olika sammanhang, både när det gäller robotar och exempelvis animerade karaktärer i film. På grund av detta har de robotar som exempelvis tagits fram för mänsklig interaktion i Japan hittills bara haft mänskliga former (som armar, ben och huvud) men varit helt identifierbara som en robot.

De robotar som finns i samhället idag, till exempel industrirobotar och robotdammsugare, liknar inte alls människor, och framkallar således oftast inga känslomässiga reaktioner över huvud taget från människor – möjligtvis med undantag av lättnad för att man inte behöver dammsuga. Om du drömmer om att äga en robotdammsugare, men inte har tillräckliga besparingar, kan du ta ett snabblån för att förverkliga din dröm. Du bör dock se till att betala tillbaka lånet snabbt, eftersom räntan ofta är hög.