Anlita en jurist för att lösa tvister i informationssamhället

Ingen kan förneka informationssamhällets enorma inflytande med tanke på hur mycket det formar uppfattningarna hos individer, organisationer och företag. Informationssamhället är verkligen en milstolpe i världshistorien som har förändrat samhället i grunden. Dock finns det vissa farhågor och utmaningar trots de fantastiska förändringarna. Ett av dessa är hur lätt det kan uppstå konflikter och kommersiella tvister online. Inte minst leder textbaserad kommunikation lätt till missförstånd som kan göra konflikter svåra att förutse.

Några enkla tumregler för att hantera konflikter och tvister är att:

  • Fokusera på sakfrågan.
  • Fokusera på lösningar.
  • Fokusera på framtiden.
  • Vara samarbetsvillig.
  • Visa tillit och respekt.
  • Tydliggöra ställningstaganden och uppfattningar.

Förutom dessa tumregler finns det även användbara steg för steg-metoder för att lösa konflikter och tvister. Annars är den sista och bästa utvägen att vända dig till en advokatbyrå specialiserad på tvistlösning. Kommersiella tvister är särskilt viktiga att lösa eftersom företagets pengar, varumärke och rykte kan stå på spel. Orsaken till kommersiella tvister kan bero på allt från bristande kommunikation, förvirring, skiftande prioriteringar och felaktiga förväntningar.

5 steg i hur du löser en kommersiell tvist

Kommersiella tvister som kan lösas på fredlig väg är naturligtvis den bästa lösningen och därför följer här en steg för steg-guide i fem delar:

1. Lyssna: Försök att lyssna och ge motparten tid att berätta sin version av tvisten utan att avbryta. Ofta kan en tvist uppstå för att någon inte kände sig förstådd.

2. Erkänn – När motparten är klar med att berätta sin version kan du berätta vad du känner och erkänna eventuella misstag från din sida.

3. Visa empati och förståelse – Du kan komma långt med att visa att du bryr dig och gör allt du kan för att hitta en konstruktiv lösning.

4. Fokusera på fakta – När du har lyssnat och visat förståelse för motparten är det dags att framföra dina faktabaserade argument. Du ska försvara dig på ett objektivt sätt och bara ange fakta om situationen. Lämna dina känslor åt sidan för att undvika att tvisten förvärras.

5. Presentera en lösning – Genom empatisk förståelse och objektiva fakta måste en lösning presenteras. I vissa fall är lösningen uppenbar och behöver inte ens förklaras. Om så inte är fallet kan du presentera en rekommenderad lösning på tvisten.

Ovanstående steg för steg-guide skadar inte att prova för att se om den löser tvisten. Dock är det nästan omöjligt att undvika alla konflikter och tvister i dagens komplexa informationssamhälle. I sådana fall får du vara beredd på att hantera dem på ett objektivt och professionellt sätt. Tveka inte att vända dig till en advokatbyrå som dagligen arbetar inom affärsjuridiska områden med erfarenhet av många branscher – nämligen Magnusson Advokatbyrå!

Anlita experter på tvistlösning hos Magnusson Advokatbyrå

Hos Magnusson Advokatbyrå har du utbildade advokater med mångårig erfarenhet av att lösa kommersiella tvister. Advokaterna kommer att stå på din sida och argumentera för dina intressen och rättigheter. Du är i trygga händer hos denna advokatbyrå eftersom den utan problem kan samla ihop ett team med den spetskompetens som krävs av den specifika tvisten.

Hur påverkade informationssamhället människan?

Varje stor förändring har medfört någon form av rädslor hos de som är mitt inne i den. Så har det varit även med informationssamhället och digitaliseringen. I den här artikeln ska vi titta närmare på några av de farhågor som funnits under de senaste 20-25 åren och hur det har blivit på riktigt.

Digitaliseringen hotar jobben

AI, maskinlärning, robotisering. Allt detta har varit saker som gjort att det väckts frågor om vad människor ska jobba med i framtiden. Kommer maskiner ta alla enkla jobb medan vi människor kommer gå sysslolösa? Nu är det fortfarande en utveckling som är i sin linda. Men det går ändå att säga att de värsta farhågorna inte har slagit in utan det handlar mer om en transformation än om en revolution.

De “enklare” instegsjobben har heller inte försvunnit utan det finns gott om jobb för våra unga. Sedan kanske det inte fungerar på samma sätt som för 30 eller 40 år sedan. Idag är det vanligare att man är anställd via ett bemanningsföretag eller att man “gigjobbar”, det vill säga blandar flera olika typer av frilansuppdrag. Det här gäller inte heller bara för de jobb som inte kräver någon formell utbildning, utan är en del av hur hela arbetsmarknaden mer och mer utvecklas. Det kommer inte vara vanligt att man jobbar hela arbetslivet på samma ställe utan bemanningsuppdrag, konsultjobb och liknande blir mer och mer norm.

Ungdomarna kommer bli asociala

Skärmar tar upp mer och mer av vår tid. Både jobbmässigt och fritidsmässigt. Ungdomar är inte ute på samma sätt som de var förr, utan även umgänge flyttar mer och mer över i den digitala världen. Det innebär inte, för de allra flesta, att man får färre sociala kontakter med lägre kvalitet. Utan det är snarare ett sätt att bredda sina sociala cirklar och kunna hitta nya vänner utanför de uppenbara som skola och jobb.

Det som kan utrönas av den här utvecklingen som är en nackdel är att dagens barn och unga har mycket sämre kondition än tidigare generationer. De rör sig helt enkelt mindre. Men på den motsatta sidan dricker de också betydligt mycket mindre alkohol och det är mindre vanligt att man testat illegala droger. Så det är förhoppningsvis ett folkhälsomässigt nollsummespel.

Digitaliseringen hotar demokratin

En annan fråga som blivit brännhet under de senaste åren är hur digitaliseringen påverkar demokratin och det demokratiska samtalet. Det är något som kommit på tapeten inte minst av Donald Trumps framgångar i det amerikanska presidentvalet och hur han använt digitala kommunikationsmedel för att bilda opinion och trogna följarskaror. Här är juryn givetvis fortfarande ute och det behöver studeras på lång sikt. Men att populister och demagoger lyckats få makt är inte unikt för vårt samhälle och vår tid. Snarare tvärtom. Medvetenheten om hur det kan fungera i ett värsta fall-scenario har dessutom ökat, vilket gjort att Facebook och andra sociala medier har kunnat skruva på sina algoritmer och göra det svårare för direkt desinformation att slå igenom.

Förändringens vindar blåser

Information och kommunikation är två centrala gestalter i förmågan att föra våra gener vidare. Vi människor är till skillnad från andra arter den enda levande varelse som kan föreställa sig sin framtid. Denna antecipatoriska planering har på samma gång både skapat fantastiska möjligheter och måttliga begränsningar. Vi är alla olika och har därmed ett väldigt varierande förhållningssätt till vår omvärld. Det här kan på gott och ont få enorma konsekvenser för såväl beteende som känslor. Världen har genom historiens gång fått ta del av revolutioner, urbanisering, industrialisering, globalisering och digitalisering. Dessa samhällsomvälvande händelser har alla legat till grund för den ack så viktiga informationsspridningen vilken i sin tur genom åren ändrat skepnad. Handlar det om en ekonomisk fråga kan qred.com/sv-se på ett effektivt sätt gå in och rädda situationen.

Enorma förutsättningar

Det som tidigare var en omedveten dröm har nu blivit en realistisk sanning. Idag råder en obegränsad kommunikationsmöjlighet där vi oavsett tid, plats och situation kan få denna boll i rullning. Tidigare har just bristen på kontakt med nära och kära skapat en känsla av oro och ovisshet. Numera kan vi när som helst, hur som helst och var som helst kommunicera på ett kvalitativt sätt. Digitaliseringen har samtidigt skapat ytterligare utrymme för arbete, skola, föreningsliv samt organisationer att förmedla sitt budskap på bästa möjliga vis. Digitala varor, tjänster och produkter har också legat till grund för att underlätta en annars fullspäckad vardag. Det går dessutom för gemene man att på ett aldrig tidigare skådat sätt boka sina resor, beställa sina kläder, boka sina ärenden och hålla sina möten. De digitala möjligheterna har i sina grundvalar skakat om mänskligt beteende.

Ständigt närvarande

Vi tenderar att i allt högre utsträckning leva våra liv genom digitala hjälpmedel. Det som från början var tänkt för att underlätta har blivit en självklarhet vilken lett till en slags onaturlig bekvämlighet. Det senaste decenniets digitala utveckling saknar historiskt sett motstycke. Revolutionerande händelser har ägt rum även tidigare men inte i närheten av samma omfattning. Vi har både blivit mindre sociala samt empatiska vilket i sin tur slagit extra hårt mot de yngre generationerna som inte har någon referenspunkt. Det här med att ta företeelser för givet har blivit lite av digitaliseringens signum. Vi har hela världens information i fickan och kan med ett knapptryck alternativt swipe få allt det vi i stunden behagas av. Den där känslan av att exempelvis träffa en person som inte setts på en väldigt lång tid är som bortblåst. De tidigare historieberättande mötena har ersatts av digitala dito där all information redan tillgodogjorts via de sociala medierna.

Dessa har i sin tur blivit en slags institution för hur livet ska levas. Bristande fokus, sämre uppmärksamhet och en ny världsbild är bara några av de mekanismer som ligger till grund för det moderna samhället.

Den ack så viktiga balansen behöver hittas för att ett jämviktsläge överhuvudtaget ska kunna uppnås. Det första intrycket är en vital del i mänsklig kommunikation och hänsyn behöver även tas till att vi trots allt lever kvar i den fysiska världen.

Flöden i sociala medier och social samvaro

Det är en märklig tid vi lever i, det verkar de flesta vara överens om. Men beroende på vem du frågar kan du få helt olika omdömen om vart vi är på väg. Världen är antingen på väg mot en miljökatastrof med potentiellt apokalyptiska förtecken, eller en tekniskt framstående gyllene era. Sedan finns det förstås många som varken vet ut eller in.

På tal om social samvaro, är du frilansare med behov av ett kontor? Även om du är ensam om ditt jobb behöver det inte betyda att du jobbar ensam. Hos Workaround kan du hitta din nästa arbetsplats. De är Sveriges främsta förmedlare av kontorsytor. Du söker själv fram ett kontor som passar dig på deras hemsida. När du hittat någonting som passar hjälper de dig med att förhandla och få det bästa möjliga erbjudandet.

Teknik som för människor samman?

Det är lätt att känna sig dystopisk. Men det är lika lätt att missa de fantastiska förutsättningarna ny teknik ger oss. Forskningen säger att de flesta människor använder sociala medier för att bibehålla befintliga sociala relationer. Den absoluta merparten av dessa består av relationer med människor som man känner och har lärt känna i det verkliga livet.

Det fina med sociala medier är att de ofta har försetts med funktionalitet som har potentialen att föra människor närmare varandra. Ta Youtube som exempel. Alla har vi väl någon gång tipsat en vän om ett klipp som vi tyckte var intressant? Det fina med Youtubes funktionalitet i det avseendet är att algoritmen som väljer ut vilka videos som visas i ditt flöde anpassas efter vad du har tittat på tidigare. Om du tipsar en kompis om ett klipp och kompisen gillar det kommer fler videos från samma kanal att visas i flödet. I konkreta termer innebär detta potentiellt att du och din vän i framtiden kommer att ha ännu mer att tala om. Ni tittar ju ofta på samma saker.

Negativa effekter

Det är ingen idé att sticka under stol med att den här typen av mekanismer också riskerar, och också ofta får, negativa konsekvenser. Bubblor är någonting det har talats mycket om på senare år. Det som har förmågan att föra människor närmare varandra kan också skapa klyftor mellan olika grupper. Det är bland annat i det sammanhanget som fejkade nyheter och andra lögner och halvsanningar blir problematiskt. Om både du och dina vänner tycker om att titta på videoklipp som propagerar för osanna konspirationsteorier stärks ni mer och mer i era uppfattningar. Något som riskerar att få allvarliga konsekvenser. Precis som alltid tvingas man landa i slutsatsen att det inte finns något gott som inte för något ont med sig. Eller tvärtom.

Mer och mer falsk information?

Det verkar som att spridningen och den ökade förekomsten av så kallade “fake news” inte bara får människor att tro på saker som inte stämmer. Det verkar också som att det gör att det blir svårare för människor att särskilja mellan sanning och lögn. Det gör att problemet med falsk information och falska nyheter framstår som akut. Många har påpekat hur det här problemet riskerar att skada våra demokratiska institutioner och samhällets stabilitet.

Det är svårt att navigera i informationssamhället. Ökad komplexitet ställer högre krav på våra förmågor att filtrera. Det gäller inte minst när det gäller att sålla sann information från falsk. Ett sätt att bli bättre på vad som kallas för källkritik är att läsa på högskolan. Den enklaste vägen in till högskolan är att göra ett högskoleprov – på länken hittar du guider och studieuppgifter som kommer att göra ditt högskoleprov mycket enklare. Med ett bra resultat i ryggen finns det i princip inga gränser för vilka högskoleutbildningar du får tillgång till. Men även om du helt bortser från yrkesmässiga fördelar får du bättre verktyg för att hitta genom den informationsdjungel samhället till stora delar är idag.

Inget redaktionellt ansvar

Ett stort problem är att de som styr och äger många av våra nya informationskanaler inte kan eller vill ta något redaktionellt ansvar. Här handlar det förstås främst om olika sociala medier, vilket av många människor används som primära nyhetskällor. Facebook har gjort vissa försök att stävja problematiken med artiklar som innehåller falsk information. De signalerar dock fortfarande att de på det stora hela inte ser det som att det är deras roll att förhindra att falsk information sprids. Till viss del är det begripligt, Facebook har en unik position i vår historia, en där den roll medierna tidigare var ensamma om att ha nu delas av en instans som i någon mån påminner om ett globalt torgmöte.

Det finns såklart en del idéer för hur man ska kunna stävja problemet. Åtgärderna är oftast av två olika slag. Det ena är åtgärder som går ut på att hindra informationen från att spridas. Det vill säga att jobba preventivt. Sidor som Twitter och Facebook ska ta ökat redaktionellt ansvar och filtrera bort falsk information utifrån olika kriterier.

Den andra typen av åtgärd handlar istället om olika metoder för att värdera information retroaktivt. En idé är att skapa ett nätverk som samlar in och analyserar så kallade fake news. Tanken är att AI ska värdera information från olika nyhetsflöden och samla ihop dem för att faktakollas. Datan sammanställs sen retroaktivt och man gör en summering av om en nyhetskanal ska anses som pålitlig eller inte. Allt detta sammanställs i ett register där allmänheten kan kolla upp en nyhetskanal eller nyhetskälla. Kanske en bra idé?

Risker och möjligheter med AI

Det råder just nu en väldig hajp kring artificiell intelligens (AI) och det hinner knappt gå en dag utan att det skrivs om ämnet i media. Begreppet är vitt och kan handla om allt från algoritmerna på Netflix, som rekommenderar filmer och serier åt dig, till ett dystopiskt scenario liknade det i Terminator-filmerna där ett superintelligent datornätverk som Skynet blir självmedvetet och skickar mördarrobotar på mänskligheten.

Som med all ny teknik finns det både möjligheter och risker och AI-tekniken kommer säkerligen även den att missbrukas av illasinnade krafter. Redan idag ser vi hur AI kan användas för att skapa så kallade deepfakes, vilket innebär att man kan ta ett ansikte från en person och sätta in det i en video med en helt annan person. Munnen och de övriga ansiktsrörelserna synkroniseras med videon så det ser ut som personen man klistrade in är den som pratar istället. I dagsläget är det dock lätt att se att en sådan video är fejkad, men om några år kommer denna AI-teknik sannolikt ha förfinats och det kommer då vara i princip omöjligt att avgöra om videon är äkta eller ej. Man kan bara föreställa sig hur detta skulle kunna missbrukas av till exempel brottslingar eller för politiska syften.

AI skapar fiktiva personer

Även vad gäller mänskliga röster så går de att fejka med AI:ns hjälp. Det räcker att ha tillgång till inspelningar av en viss persons röst, vilket det ofta finns av politiker och andra kända personer, för att lära upp en AI att imitera rösten. Därefter kan man skriva in i princip vad man vill och den AI-baserade talsyntesen kan låta väldigt likt den person man vill imitera. Även här är det idag lätt att höra att det inte är äkta, men om några år kommer det som sagt vara svårare att höra skillnad.

Med stillbilder är det förstås ännu enklare att byta ansikten på personer. Idag kan man med hjälp av AI rentav generera fotorealistiska ansikten på helt fiktiva personer som är skrämmande svåra att skilja från riktiga fotografier.

Fördelar med AI

De positiva sidorna av AI är dock betydligt mer omfattande och kommer göra livet lättare för oss i framtiden. Sökmotorer som Google kommer kunna förstå sökningar på naturligt språk och många jobb som idag kräver dyr expertis kommer kunna hanteras av AI. Föreställ dig till exempel att du behöver ekonomisk rådgivning för att undvika att få inkassokrav och liknande. Istället för att behöva konsultera en expert som tar ut en saftig timpenning kommer du kunna använda billiga och kanske till och med helt kostnadsfria AI-tjänster som kan hjälpa dig med samma sak och dessutom betydligt snabbare. Samma sak gäller bland annat juridisk rådgivning.

Vi kommer dessutom förr eller senare nå en punkt där AI passerar mänsklig intelligens som då sannolikt hittar samband och gör vetenskapliga upptäcker som vi själva aldrig tänkt på. Det kan handla om allt från att ta fram kemiska föreningar för nya supermaterial till att hitta botemedel mot dödliga sjukdomar.

Problematiken med den moderna tekniken

I dagens samhälle går den tekniska utvecklingen mycket snabbt framåt. Nya lösningar, tekniker och utrustning introduceras hela tiden och i en rasande takt. Detta är naturligtvis positivt, att sträva framåt är ju något att föredra och det är bra att alltid ha det senaste inom IT-tekniken då det ger de allra bästa förutsättningarna för att kunna producera tjänster och varor av hög kvalité.

Är man på jakt efter nya maskiner till sin verksamhet eller kanske till och med lite ny IT-utrustning kan det vara en god idé att besöka kampanjjakt.se. Här kan man söka efter det man är intresserad av att köpa in till bra och rabatterade priser. En tjänst som är mycket smidig och tids och penga besparande för den som ska göra nya inköp.Problematiken med den moderna tekniken 11

En negativ aspekt som dock måste kopplas samman med den högintensiva utvecklingen är ju tyvärr att lika fort som de nya, förbättrade varianterna av en produkt kommer ut på marknaden – lika fort blir den äldre versionen i stort sett utdaterad och oanvändbar. Utrustning måste snabbt bytas ut och ersättas med ny för att inte bli föråldrad och för att kunna hålla den takt som omvärlden kräver.

Detta kan också ses som en liknelse för ett annat stort problem som uppstått i och med den utbredda datoriseringen av samhället. Den nya tekniken har nämligen förändrat samhället väldigt mycket. Alltmer automatiseras och därmed blir vi människor också överflödiga. Allt fler arbeten försvinner då de personer som tidigare utfört dem blivit ersatta av en maskin som är en del av en automatiserad process. Det rör sig om allt från hela fabriker som fått en automatiserad produktionsprocess till de självscanningskassor som finns i var och varannan matbutik. Alla har de i processen ersatt en verklig människa. Även om dessa processer ofta är mycket effektiva så uppstår ändå ett problem som handlar om vad som ska hända med alla de människor som förlorar sina arbeten. Alla kan, och vill inte heller, arbeta med IT-teknik.

Drömmar och farhågor

Alla människor besitter drömmar av något slag. Kanske drömmer vi om den stora kärleken eller det där jobbet som verkar vara perfekt. Eller kanske drömmer vi om storvinsten för att kunna leva fritt. Oavsett vilket så har vi alla drömmar inom oss. Men vi äger också farhågor av olika slag. På gott och ont. Varför man kan säga så handlar egentligen om att farhågor såklart kan vara negativt genom att skapa onödig oro och ängslan inför saker men kan även bidra till ett positivt driv att klara upp problem genom att vara förberedd på att just problem kan uppkomma inom olika områden. Detta kan i synnerhet handla om när man exempelvis startat upp en egen verksamhet eller ett företag. Då är det bra att ha en farhåga att det kan misslyckas men att man redan då har en reservplan för att lyckas. För att erhålla succé behövs ibland fallgropar. Att inneha en farhåga som bidrar till något negativt är naturligtvis mindre bra. Kanske är man orolig för sin nystartade verksamhets budget och ekonomi? Man ska inte misströsta då detta enkelt kan lösas genom att låna pengar för ändamålet. Det finns många långivare idag som har förmånliga företagslån.

Drömmar kan förstås handla om helt andra saker än att starta egen verksamhet och alla människor bör ha en egen dröm. Dagens samhälle har så mycket ondska och det blåser kalla och hatiska vindar åt alla håll, så det behövs mer värme och drömmar i vårt informationssamhälle. Det är inte positiva känslor man får när man ständigt läser och ser på tv-nyheterna om nya terrordåd som nästintill varje dag drabbar människor någonstans i världen. Det har till och med drivit de flesta av oss så långt att man numera kanske inte ens reagerar nämnvärt på någon rubrik om skottlossning eller andra hemskheter som drabbar samhället. Man har blivit för van vid alla dessa hemskheter att man kanske låtit sina egna farhågor kring detta blivit avtrubbade. Till och med tv-serier har kunnat göra succé på basis av all ondska som finns idag och i Aftonbladet finns en artikel kring farhågorna som finns hos många av oss.

Därför måste vi låta våra drömmar få bevaras och att låta dem få en chans till att blomma ut i det kalla och hårda klimat som håller världen i ett järngrepp.

Naturligtvis är det inte roligt för någon att ha farhågor men att dessa stängs av för att vi vant oss vid vårt informationssamhälle som ständigt uppdaterar oss med så mycket mer ondska och hemskheter än tidigare är inte bra. Ingen människa ska behöva ängslas med farhågor, men för att komma dit får vi inte vänja oss vid allt hemskt som händer i samhället utan istället ena oss och kämpa emot för att ta bort farhågorna för alltid. Vi bör inte stänga av vårt sinne just för att vi blivit vana. Farhågorna finns där för att varna oss om det hemska som lever i samhället för att ge oss chansen att utrota det och låta våra drömmar ta över till en mer kärleksfull värld.

Tekniken styr våra hem

Idag blir teknik ett allt mer vanligt fenomen i våra hem och det skapas också fler användningsområden för just tekniken. Teknik kan användas i många olika apparater. Lås, larm, kylskåp, tv-apparater och mycket annat är bara några av alla de saker som kan styras med just teknikens hjälp. Men vad händer om det blir strömavbrott, och vilka säkerhetsrisker finns med att allt mer styrs av teknik? Vilka fördelar finns det med teknikens allt större intåg i våra hem? Det finns blandade röster med att låta tekniken göra stora insteg i hemmet. Vad händer den dagen vi inte kan låsa eller låsa upp dörren för att det är strömavbrott, eller den dagen kylskåpsdörren går i baklås på grund av tekniken? Dock finns det också fördelar och det kommer vi ta upp längre fram i denna text. Men först ska vi redogöra för några av de största tekniska händelserna under år 2017.

Stora teknikhändelser under 2017

Det finns flera stora händelser inom teknik och de ägde rum under år 2017. De största teknikhändelserna 2017 har bland annat innefattat en nylansering av Nokias mobiltelefon 3310. Den har fått en helt ny uppfräschning men liknar fortfarande det gamla flaggskeppet. Under året byggdes också världens första hus utskrivet av en 3D skrivare. Det skrivs ut på mindre än 24 timmar. Ikea har också gett sig in på marknaden mot ett smart hem med ett paket för trådlös belysning. Dessutom har teknik som Virtual Reality och live börjat bli allt mer populärt. Det har också blivit allt mer populärt att använda mobiltelefonen som plånbok och både Samsung och iPhone har släppt lösningar på detta. Det har också blivit mer populärt att använda trådlösa enheter till olika saker. Flera skapare av mobiltelefoner har skapat dessa helt utan hörlurskontakter och det har fått både positiva och negativa reaktioner bland användarna. Det har också blivit mycket populärt att kunna ladda datorer, mobiltelefoner eller liknande helt utan att behöva koppla in en sladd mellan enheten och vägguttaget.

Fördelar med tekniken

Det finns flera fördelar med att tekniken gjort insteg i våra hem. Många sladdar har till exempel kunnat tas bort tack vare de trådlösa enheterna. En tvättmaskin med timer kan ställas in på att starta en viss tid och vem har inte velat förvärma ugnen på väg hem från jobbet så maten snabbt kan stoppas in? En badtunna kan kopplas till timer så att den kan vara uppvärm och klar efter en jobbig arbetsdag eller efter en kall promenad. Tekniken gör det också möjligt att larma hemmet, oavsett om man är hemma eller om man är längre bort. Dessutom kan man genom dessa larm hålla koll på eventuella vattenläckor, glasskrossningar och larm från rökdetektorer. En annan fördel med att tekniken kommit så långt är att det faktiskt går att använda telefon och internet även långt ute i skogen. Det hade inte gått utan teknik. Fördelarna överväger alltså nackdelarna, och det rejält.

Sårbarheten i informationssamhället

Hur ser egentligen vårt privata skydd ut i den ständiga utvecklingen i dagens IT-samhälle? Är vi skyddade i den digitala världen som de flesta av oss rör oss i på en daglig basis? Uppgifterna om ökade nätbedrägerier och identitetsstölder talar sitt klara språk – vi alla är utsatta för risker. Man bör vara på det klara med dessa risker innan man väljer att publicera sina känsliga uppgifter på olika sidor online. Numera går det mesta att sköta elektroniskt, och av den anledningen är det klokt att hålla sitt skydd online väl uppdaterat.

Skrämmande prognoser inför framtiden

Skymningsläget snart här? Det kan man fråga sig, och det är en väldigt skrämmande tanke. Sårbarheten i vårt informationssamhälle är idag ett verkligt hot mot vanliga människor. Man kan försöka skydda sig mot hackade konton online genom att vara sparsam med vilka man lämnar ut sina känsliga uppgifter till, såsom kontouppgifter exempelvis. Att hålla sitt virusskydd på datorn uppdaterat är också en bra idé. De flesta av oss är vid det här laget vana vid att hantera banktjänster och signera avtal på elektronisk väg. Hur skulle det bli om denna möjlighet försvann? Denna frågeställning är en ganska ytlig bit att diskutera, med tanke på de verkliga skador som kan åstadkommas genom att känsliga uppgifter hamnar i fel ägo.

Hur ser vårt framtida informationssamhälle ut?

Med den enorma mängd information som ständigt finns att tillgå tack vare media och andra informationskanaler i samhället så kan man fundera på hur detta kommer att se ut i framtiden. Känslig information läcker ut dagligen, och om dessa uppgifter är tillräckligt fragila kan det påverka människor på en global nivå. Vad händer om internationella statshemligheter läcker ut till fel personer? Om en infekterad konflikt mellan två oliktänkande länder stärks ytterligare genom att känslig dokumentation läcker ut, kan det ha förödande effekter. I vår tids oroligheter runt om i världen är detta något man vill undvika i allra högsta grad.