Vad händer med vår digitala närvaro när vi dör?

Idag är somliga nästan mer närvarande i det digitala livet än i det verkliga samhället. Om man registrerar sig på flera olika sajter på nätet, och sedan avlider, vad händer då? Idag finns det ytterst få personer som inte har ett konto på Skype, Facebook och olika spelsajter. Det är troligen inte så roligt för närstående om olika spelinbjudningar på Facebook dyker upp från en avliden person, och det kan också hända att avlidna personer taggas i olika inlägg, som kan vara ytters opassande. Som närstående kan man då vilja göra något åt detta men det är ibland inte fullt så enkelt som man kan tycka. Har man ett lösenord till den avlidnes konto kan saken enkelt ordnas genom att kontot tas bort, men om så inte är fallet kan problem lätt uppstå eftersom man i många fall måste kunna identifiera sig som någon som verkligen har rätt att göra ändringar på ett konto.

Olika möjligheter efter döden

Vilka olika möjligheter som finns efter en användares död beror på vilka sajter denna har varit registrerad på. facebook-sidor går att göra om till minnessidor genom att vänner eller efterlevande skickar in klara bevis på att en person avlidit. Sidan blir då omgjord till en sida där ingen kan bjuda in till spel eller publicera opassande innehåll. Det blir också en sida som den närstående kan moderera och ta bort om det är så att ingen vill att sidan ska finnas kvar länge. På många sidor avaktiveras också en användares konto om användaren inte varit aktiv och loggat in under en viss tid. Om man har tillgång till den avlidnes mailadress, kan man ofta kontakta den aktuella sidan genom mailen och förklara situationen. Då kan kontot ibland tas bort och avaktiveras innan denna tid av inaktivitet förlöpt. Processen med att ta bort en avlidens konto från olika sajter kan vara mycket ansträngande och jobbigt för de anhöriga och närstående. Det kan därför vara bra att försöka hjälpas åt med detta.

Hur gör man?

Om man är närstående till en avliden är det bra om man försöker hjälpas åt med att ta hand om det som den avlidne haft i sitt sin ägo och liknande. På begravningsbyråguide.se kan du läsa mer om hur man gör detta och hur man orkar igenom den stora sorgen. Om man vet att den avlidne varit mycket aktiv på internet kan man behöva förlika sig med tanken om att man kan riskera att stöta på ett av den avlidnes konton någonstans. Då kan man i vissa fall blockera kontot om man inte kan ta bort det. Den digitala närvaron finns kvar långt längre än den fysiska och det kan vara värt att tänka på var och vad man uttrycker sig i och om medan man är i livet. Det är inte säkert att man vill förknippas med samma saker hela livet och vissa grejer kan vara mycket jobbiga för närstående att behöva stå ut med.

Sårbarheten i informationssamhället

Hur ser egentligen vårt privata skydd ut i den ständiga utvecklingen i dagens IT-samhälle? Är vi skyddade i den digitala världen som de flesta av oss rör oss i på en daglig basis? Uppgifterna om ökade nätbedrägerier och identitetsstölder talar sitt klara språk – vi alla är utsatta för risker. Man bör vara på det klara med dessa risker innan man väljer att publicera sina känsliga uppgifter på olika sidor online. Numera går det mesta att sköta elektroniskt, och av den anledningen är det klokt att hålla sitt skydd online väl uppdaterat.

Skrämmande prognoser inför framtiden

Skymningsläget snart här? Det kan man fråga sig, och det är en väldigt skrämmande tanke. Sårbarheten i vårt informationssamhälle är idag ett verkligt hot mot vanliga människor. Man kan försöka skydda sig mot hackade konton online genom att vara sparsam med vilka man lämnar ut sina känsliga uppgifter till, såsom kontouppgifter exempelvis. Att hålla sitt virusskydd på datorn uppdaterat är också en bra idé. De flesta av oss är vid det här laget vana vid att hantera banktjänster och signera avtal på elektronisk väg. Hur skulle det bli om denna möjlighet försvann? Denna frågeställning är en ganska ytlig bit att diskutera, med tanke på de verkliga skador som kan åstadkommas genom att känsliga uppgifter hamnar i fel ägo.

Hur ser vårt framtida informationssamhälle ut?

Med den enorma mängd information som ständigt finns att tillgå tack vare media och andra informationskanaler i samhället så kan man fundera på hur detta kommer att se ut i framtiden. Känslig information läcker ut dagligen, och om dessa uppgifter är tillräckligt fragila kan det påverka människor på en global nivå. Vad händer om internationella statshemligheter läcker ut till fel personer? Om en infekterad konflikt mellan två oliktänkande länder stärks ytterligare genom att känslig dokumentation läcker ut, kan det ha förödande effekter. I vår tids oroligheter runt om i världen är detta något man vill undvika i allra högsta grad.

Sverige utnyttjar digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen har pågått under fler decennier nu och den påverkar människors liv och vardag mer än vad vi kanske tänker på ibland. Det handlar om allt, från hur vi använder datorer privat och på jobbet, till alla appar vi laddar hem till våra smarta mobiltelefoner. Sociala medier har slagit igenom på riktigt bred front och vi ägnar väldigt mycket tid åt digital kommunikation. Sverige är ett mycket framgångsrikt land när det gäller att nyttja digitaliseringens möjligheter. I Sverige har företag och myndigheter utvecklat moderna tjänster som hjälper invånarna att effektivt hantera sin vardag när det gäller allt från sjukskrivningar till banktjänster.

Digitala tjänster underlättar

Idag finns det mängder av digitala tjänster som underlättar svenskarnas tillvaro. Nu är Sverige i topp tre gällande Sweden with flagutnyttjandet av digitaliseringens möjligheter och det märks inte minst när det kommer till de digitala tjänster som myndigheter och företag utvecklat. Det går alldeles utmärkt att sköta de flesta av sina bankärenden online i datorn eller telefonen. Det går också att ta hand om många av de ärenden man har som är kopplade till Skatteverket eller Försäkringskassan via sin mobiltelefon. Detta skapar en effektivare vardag för människor, och det gör att man sparar tid och kan ägna sig åt annat än formaliteter och administration.

Många företag nyttjar digitaliseringens möjligheter

De företag som är riktigt framgångsrika idag vet ofta precis hur de ska nyttja digitaliseringens möjligheter. Det gäller att hänga med sin tid och vara närvarande på nätet och i sociala medier. Att dessutom ha en egen app till mobiltelefoner är något som många företag har tagit till sig. Genom att möta kunderna där de befinner sig ökar företagen chansen att kunderna handlar. En digital närvaro och digital strategi är grundläggande för många företag idag. Det gäller så väl moderna nya branscher som äldre mer traditionella branscher. Alla företag kan nyttja digitaliseringen även om det sker på väldigt olika sätt.

För- och nackdelar med det ständigt avancerande informationssamhället

 

Det allt mer avancerande informationssamhälle vi lever i idag har givetvis otroligt många fördelar, men det innebär inte per automatik att det är befriat från nackdelar. Den allra främsta fördelen är onekligen den lättillgängliga samhällsinformationen som går att få tag på genom några få knapptryck. Vi kan också snabbt och smidigt få tag i telefonnummer och besöksadresser både till privatpersoner och myndigheter. Men är det verkligen hälsosamt att ständigt översköljas av denna enorma flodvåg av information? Går vi miste om den tillfredsställelse som följer när vi har fått kämpa för att få tag i rätt information?

NewspapersDen spontana känslan för många av oss är att vår härliga och dyrbara fantasi blir lidande av detta, inte minst när det gäller våra barn. Att alltid bli matad med information berövar oss från att använda vår fantasi för att komma fram till olika slags lösningar på många av våra vardagliga problem. Vi står inte längre inför utmaningar på samma sätt som vi gjorde förr, och detta medför att vi snabbt blir uttråkade när vi inte får gnugga geniknölarna för att klara oss till vardags.

Trots dessa skrämmande utvecklingar kan vi inte blunda inför alla de klart positiva egenskaper som vårt informationssamhälle dagligen förser oss med. I Sverige lever vi i ett informationssamhälle som har som målsättning att passa för alla individer. Landets alla medborgare, oavsett bakgrund, ålder, etnicitet, sexuella preferenser och andra tillhörigheter ska ha samma tillgång till samhällsinformation, såsom väderuppdateringar, nationella nyhetsuppdateringar och information om händelser på global nivå.

Dock kan man inte rå för att ibland känna en skrämmande känsla baserat på hur långt utvecklingen faktiskt kommer att gå i framtiden. Hur kommer det att vara om 150 år till exempel? Kommer vi att vara tvungna att fysiskt skriva in sökord på framtidens datorer, eller kommer det att fungera via tankeöverföring? Kommer systemet redan att känna till våra intressen när vi loggar in på vuxen.se ? Kommer vi att få ha våra privata tankar, funderingar, fantasier och åsikter för oss själva, eller kommer dessa att enkelt kunna plockas fram – med eller mot vår vilja? Vartåt leder framtidens informationssamhälle?

En intressant och spännande frågeställning, den som lever får se.

Robotar och ”uncanny valley”

En utveckling som vi rör oss mot allt mer i det moderna tekniksamhället är att robotar tar allt större plats i våra liv. Än så länge märker de flesta privatpersoner inte av robotarna i särskilt hög grad, med undantag för någon enstaka robotdammsugare, men inom industrin används robotar redan för tillverkning, och i Japan arbetar man med att utveckla mänskligare robotar som är tänkta att kunna utföra uppgifter som att ta hand om de äldre i samhället inom äldrevården. Det är med andra ord fortfarande långt kvar till de androider vi ser i sci-fi-filmer, men vi närmar oss hela tiden.

Eftersom Japan är det land som går i täten när det gäller utvecklingen av robotar, är det inte konstigt att det är en japansk robottekniker, Masahiro Mori, som har myntat begreppet ”uncanny valley”, det vill säga ungefär ”kusliga dalen”. Termen syftar på den nedåtgående kurva eller ”dal” som bildas på en graf över robotars likhet till människor och de känslor som människor känner för dem. Hypotesen som Mori presenterar är att människor har en positiv känslomässig respons till robotar som liknar människor, men bara till en viss gräns. När man uppnår ett stadie där robotar liknar människor i mycket hög grad, men deras utseende eller beteende avviker något från mänskligt utseende eller beteende, framkallar de istället känslor av obehag hos människor. Om roboten helt liknar en människa vänder den emotionella responsen igen, och blir positiv. Det är denna dipp som är den ”kusliga dalen”, gränslandet mellan en perfekt avbildning av en människa och något som inte helt är mänskligt.461px-mori_uncanny_valley-svg

Moris hypotes är dock inte bara en hypotes, då dessa känslomässiga reaktioner har kunnat mätas i olika sammanhang, både när det gäller robotar och exempelvis animerade karaktärer i film. På grund av detta har de robotar som exempelvis tagits fram för mänsklig interaktion i Japan hittills bara haft mänskliga former (som armar, ben och huvud) men varit helt identifierbara som en robot.

De robotar som finns i samhället idag, till exempel industrirobotar och robotdammsugare, liknar inte alls människor, och framkallar således oftast inga känslomässiga reaktioner över huvud taget från människor – möjligtvis med undantag av lättnad för att man inte behöver dammsuga. Om du drömmer om att äga en robotdammsugare, men inte har tillräckliga besparingar, kan du ta ett snabblån för att förverkliga din dröm. Du bör dock se till att betala tillbaka lånet snabbt, eftersom räntan ofta är hög.

Kommunikation i informationssamhället

En positiv fördel som informationssamhället har medfört är att det numera finns sätt att kommunicera med andra människor på mycket stora avstånd. Detta har visserligen varit möjligt under lång tid, tack vare telefoner, men två stora skillnader mellan telefonkommunikation och dagens långdistanskommunikation är att man kan se den man pratar med, och att det är möjligt att kommunicera med människor på andra sidan världen helt gratis.

Det är framförallt en tjänst som har revolutionerat gratis videosamtal, och det är svenska Skype. Skype grundades år 2003 av Niklas Zennström, som bland annat tidigare skapat fildelningsprogrammet Kazaa. Skype möjliggör videkommunikation via internet tack vare det som kallas för IP-telefoni. För att använda Skype behöver man bara ladda ned programmet Skype till sin dator eller sin mobil, och skapa ett användarkonto. Inga kostnader för samtalen tillkommer utöver det man betalar för internetuppkopplingen.

En annan liknande tjänst är Viber, som utvecklades av det israeliska företaget Viber Media. Viber har dock inte en lika lång historia som Skype, då programmet lanserades som en app för Iphone för första gången i december 2010. Till en början var Viber framförallt en applikation för att skicka gratis textmeddelanden, då röstsamtalsfunktionen bara fanns tillgänglig till Iphone och Android. Man lovade dock att denna funktion snart skulle komma även till Bada, Symbian och Windows Phone.video-call

Skriftlig kommunikation är självklart idag möjlig på en myriad olika sätt, då sociala medier i alla dess former erbjuder allt från chattapplikationer till möjlighet att skicka mejlliknande meddelanden och publika meddelanden som kan ses av alla ens vänner. Informationssamhället har på detta sätt gjort att hela världen har kommit lite närmare, och att avstånden mellan olika platser på jorden ibland kan kännas som noll.

Om man vill träffa sina släktingar och vänner som bor långväga ifrån i verkliga livet krävs det dock fortfarande pengar och tid för att resa till dem på traditionellt sätt, via buss, flyg eller tåg. Har man tur kan man vinna pengar, till exempel på Megalotto, så att man har råd med dessa resor, men ett mer pålitligt sätt är att helt enkelt jobba och spara ihop pengar. Under tiden kan man hålla kontakten med de kommunikationsmöjligheter som finns tack vare modern teknik.

Problem med nya Samsungtelefonen

Vi lever ganska skyddat i ett land där det mesta säkerhetstestas innan det kommer ut på marknaden. Vi kräver att leksaker och kläder för barn ska vara helt giftfria, inte innehålla några smådelar som kan sättas i halsen och så vidare. Nya mobiltelefoner sätter vi däremot gärna i handen på de små utan att vara säkra på om de är ofarliga eller inte för våra barn. Gör en test för att se om din Samsung Galaxy Note 7 är säker för användning och inte riskerar att explodera. Har du eller ditt barn en Samsung Galaxy Note 7?

samsung-galaxy-note-7-renders-1Framtiden kommer att visa faran med mobiltelefoner

Vi omges dagligen av farliga ämnen och strålningar. Mycket av detta visar sig inte idag utan kanske först om 20-30 år. Strålningen från mobiltelefoner är radiovågor och dess energi tas upp av kroppen. Det finns en misstanke om att daglig användning kan vara skadlig för oss. Man misstänker dessutom att långvarig användning kan öka risken för vissa tumörer. Man vet ännu inte lika mycket om telefonernas fara som man vet om till exempel faran med radongaser från hus byggda av blåbetong. Vid husköp är det många som gör en radonmätning före köpet och mätningarna kan man ta del av hos kommunen. Framtiden kommer att visa faran med mobiltelefoner och man ger idag säkerhetsrekommendationer som att använda handsfree och att hålla ut telefon från kroppen vid samtal. Frågan är om de små barn, som får telefoner av senaste modell i handen, förstår hur mobilen ska användas för att vara säker. Dessutom kan man dagligen läsa om mobiltelefoner och laddare som har exploderat. Nu senast gällde det Samsung Galaxy Note 7.

Återkallade telefoner på andrahandsmarknaden

En nyhet som knappast har undgått någon är att amerikanska luftmyndigheten varnar sina passagerare för laddning och användning av Samsung Galaxy Note 7 under flygningar och i incheckat bagage. Även Qatar, Singapore Airlines och SAS stoppar Samsung Galaxy S7 efter att Samsung har återkallat 2,5 miljoner telefoner från marknaden. Om du har köpt din telefon i Australien finns ett enkelt test för att se om just din telefon är säker. En rund etikett med ett “S” bredvid streckkoden visar att den är säker. Etiketten med streckkoden ska dessutom ha en liten svart kvadrat i nedre högra hörnet. På företagets hemsida finns ett specifikt formulär där du kan knappa in telefonens IMEI-nummer och få veta om just din telefon är säker eller inte. Ännu finns inte detta verktyg utanför Australien med det kommer troligtvis att behövas i övriga världen också eftersom risken är mycket stor att de återkallade telefonerna kommer att dyka upp andrahandsmarknaden.

Ny teknik, nya hot

I dagens värld är många beroende av datorer i sin vardag, både i arbetslivet och privat. Datorerna har medfört enorma fördelar och framsteg, och samhället idag kallas informationssamhälle av en anledning, då vi tack vare datorer och internet har tillgång till all världens information på bara några knapptryck på tangentbordet och klick med musen. Men den nya tekniken har också medfört en rad nya hot, som människor inte behövde bekymra sig om före datorer och före internet.security-265130_960_720

Dessa nya hot kan sammanfattas med ett ord: datorvirus. Egentligen är datorvirus en särskild typ av skadlig kod som sprids genom att lägga en kopia av sig själv inuti ett annat program, ett så kallat värdprogram. I dagligt tal brukar man dock ofta använda ordet ”datorvirus” om alla typer av skadlig kod. Syftet med ett virus eller en skadlig kod kan vara allt från att bara störa datorns funktion eller visa popupannonser på datorn (vilket kallas för adware) till att spionera på datorns aktivitet och inhämta känsliga uppgifter (så kallad spyware) eller registrera information om vilka tangenter som trycks ned på tangentbordet. Denna sistnämnda typ av skadlig kod kallas för keylogger, och syftet med att sprida ett sådant virus är till exempel att spara användarnas lösenord till olika inloggningar, och sedan skicka informationen över internet. Ett känt fall av en keylogger som fick stora konsekvenser skedde 2009. Keyloggern var ett virus som kallades Zeus, och den fick stor genomslagskraft på grund av att den riktade sig till storföretag. För att undvika att drabbas av en liknande attack är det viktigt för företag att identifiera de brister som finns i deras system innan en attack sker, för att kunna åtgärda dem i förebyggande syfte. Detta gör man genom att utföra en så kallad sårbarhetsanalys.

Förutom adware, spyware, virus och keyloggers finns också en typ av skadlig kod som kallas maskar. Maskar sprider sig mellan datorer med hjälp av datornätverk, och till skillnad från ett virus (som exempelvis brukar skickas som en bifogad fil i ett mejl) behöver en mask inte någon hjälp från användaren för att spridas. Andra välkända typer av skadlig kod är trojanska hästar och logiska bomber. Tillsammans utgör alla dessa virus de nya hot som människan står inför i samband med den nya teknikens framsteg.

Det moderna informationssamhället

Ett informationssamhälle definieras som ett samhälle där användning, distribution och integration av information av olika slag har en avsevärd effekt på många viktiga sektorer i samhället. Det allra mest utmärkande är att all denna viktiga information, som har så stor inverkan, blir tillgänglig via IT-teknik av olika slag. Det sätt på vilken information hanteras i det moderna samhället är väldigt annorlunda än det var för bara ett halvt sekel sedan och detta har också inneburit en förändring av samhället i sig och dess uppbyggnad.

Begreppet informationssamhälle, i vissa fall används också termen IT-samhälle som en synonym, myntades någon gång på det tidiga 1980-talet. Detta sammanföll naturligtvis med att datorer blivit så pass mycket mindre, smidigare och billigare så att de nu var tillgängliga för gemene man och inte enbart längre utnyttjades av stora företag och myndighetsorganisationer.

Girl in white having an idea with gray bubbles over her head. Young slim woman.

Förändringen jämförs med den industriella revolutionen som förändrade stora delar av världen på ett mycket drastiskt sätt runt år 1700. Precis som under denna stora förändring har IT-samhället inneburit otroligt stora förändringar inom många områden. Det har förändrat maktstrukturerna i samhället, informationen finns tillgänglig för alla som vill och alla har lika stor rätt att använda sig av den. Detta demonstreras bland annat i den utökade makt som medier fått. Förändring syns också tydligt i våra levnadsätt. Vi människor är sociala som aldrig förr, men interaktionen sker från bakom en skärm och den man interagerar med kan befinna sig i stort sett var som helst i världen. Däremot utövar vi inte lika mycket socialt umgänge i den verkliga världen. Människors hälsa har också förändrats. När den större delen av våra liv tillbringas stillasittande framför en datorskärm resulterar detta naturligtvis i att vår fysiska hälsa blir allt sämre. Detta kostar årligen samhället stora summor.

Den utveckling som skett har naturligtvis både positiva och negativa effekter. Vissa av dem har vi redan kunnat börja ana medan andra fortfarande inte visat sig. Utvecklingen har också gått så pass snabbt att det är mycket svårt att förutspå vilka de mer långsiktiga konsekvenserna av förändringen kommer att bli.

Ständigt uppkopplade

I dagens samhälle där i stort sett alla individer är uppkopplade hela, eller i alla fall under stora delar av, dagen mår fler allt sämre. Tyvärr är det främst de unga i samhället som drabbas.

Barn och ungdomar är idag så vana att ständigt ha tillgång till någon form av elektronisk apparat som bidrar med förströelse och underhållning. Det kan röra sig om att surfa, chatta eller spela olika spel på mobilen eller surfplattan, att se på tv eller googla roliga filmklipp, eller att strömma musik och andra ljudfiler med olika innehåll via dator eller mobil. Ofta kombineras även en eller två av dessa företeelser på en och samma gång för att alla sinnen ska få maximala intryck. De blir allt mer beroende av att ständigt bli underhållna och stimulerade av olika sorters intryck. När de inte har tillgång till stimuli av någon form, även under korta stunder, uppstår lätt en känsla av att vara uttråkad och inte ha något att göra. De är vana att hela tiden uppmanas till aktiviteter av olika slag och finner det svårt att själv ta tag i något eget projekt eller hitta på något.Ständigt uppkopplade 11

Den ständiga uppkopplingen gör att den sociala interaktionen mellan barn minskar, att vara med en kompis kan idag innebära att man sitter med varsin surflatta och sysslar med två olika saker. Därför lär man sig inte sociala koder på samma sätt som förr och i vissa fall kan det leda till att barnet får problem att fungera normalt i samhället, där man är beroende av att kunna läsa av sociala koder och anpassa sig efter dessa.

Att så stor del av barnens tid spenderas stillasittande framför en skärm har också fysiska effekter. Vi människor måste röra på oss för att må bra och för att kroppen ska bibehålla sin styrka och smidighet. Samtidigt äter många för mycket, eller felaktig kost, för ett stillasittande liv. Många barn har en livsstil som inte alls passar dem och det leder till andra problem såsom fysisk ohälsa, sömnproblem och i längden kanske till och med psykiska besvär och ohälsa av olika slag.