Mer och mer falsk information?

Det verkar som att spridningen och den ökade förekomsten av så kallade ”fake news” inte bara får människor att tro på saker som inte stämmer. Det verkar också som att det gör att det blir svårare för människor att särskilja mellan sanning och lögn. Det gör att problemet med falsk information och falska nyheter framstår som akut. Många har påpekat hur det här problemet riskerar att skada våra demokratiska institutioner och samhällets stabilitet.

Det är svårt att navigera i informationssamhället. Ökad komplexitet ställer högre krav på våra förmågor att filtrera. Det gäller inte minst när det gäller att sålla sann information från falsk. Ett sätt att bli bättre på vad som kallas för källkritik är att läsa på högskolan. Den enklaste vägen in till högskolan är att göra ett högskoleprov – på länken hittar du guider och studieuppgifter som kommer att göra ditt högskoleprov mycket enklare. Med ett bra resultat i ryggen finns det i princip inga gränser för vilka högskoleutbildningar du får tillgång till. Men även om du helt bortser från yrkesmässiga fördelar får du bättre verktyg för att hitta genom den informationsdjungel samhället till stora delar är idag.

Inget redaktionellt ansvar

Ett stort problem är att de som styr och äger många av våra nya informationskanaler inte kan eller vill ta något redaktionellt ansvar. Här handlar det förstås främst om olika sociala medier, vilket av många människor används som primära nyhetskällor. Facebook har gjort vissa försök att stävja problematiken med artiklar som innehåller falsk information. De signalerar dock fortfarande att de på det stora hela inte ser det som att det är deras roll att förhindra att falsk information sprids. Till viss del är det begripligt, Facebook har en unik position i vår historia, en där den roll medierna tidigare var ensamma om att ha nu delas av en instans som i någon mån påminner om ett globalt torgmöte.

Det finns såklart en del idéer för hur man ska kunna stävja problemet. Åtgärderna är oftast av två olika slag. Det ena är åtgärder som går ut på att hindra informationen från att spridas. Det vill säga att jobba preventivt. Sidor som Twitter och Facebook ska ta ökat redaktionellt ansvar och filtrera bort falsk information utifrån olika kriterier.

Den andra typen av åtgärd handlar istället om olika metoder för att värdera information retroaktivt. En idé är att skapa ett nätverk som samlar in och analyserar så kallade fake news. Tanken är att AI ska värdera information från olika nyhetsflöden och samla ihop dem för att faktakollas. Datan sammanställs sen retroaktivt och man gör en summering av om en nyhetskanal ska anses som pålitlig eller inte. Allt detta sammanställs i ett register där allmänheten kan kolla upp en nyhetskanal eller nyhetskälla. Kanske en bra idé?