Förändringens vindar blåser

Information och kommunikation är två centrala gestalter i förmågan att föra våra gener vidare. Vi människor är till skillnad från andra arter den enda levande varelse som kan föreställa sig sin framtid. Denna antecipatoriska planering har på samma gång både skapat fantastiska möjligheter och måttliga begränsningar. Vi är alla olika och har därmed ett väldigt varierande förhållningssätt till vår omvärld. Det här kan på gott och ont få enorma konsekvenser för såväl beteende som känslor. Världen har genom historiens gång fått ta del av revolutioner, urbanisering, industrialisering, globalisering och digitalisering. Dessa samhällsomvälvande händelser har alla legat till grund för den ack så viktiga informationsspridningen vilken i sin tur genom åren ändrat skepnad. Handlar det om en ekonomisk fråga kan qred.com/sv-se på ett effektivt sätt gå in och rädda situationen.

Enorma förutsättningar

Det som tidigare var en omedveten dröm har nu blivit en realistisk sanning. Idag råder en obegränsad kommunikationsmöjlighet där vi oavsett tid, plats och situation kan få denna boll i rullning. Tidigare har just bristen på kontakt med nära och kära skapat en känsla av oro och ovisshet. Numera kan vi när som helst, hur som helst och var som helst kommunicera på ett kvalitativt sätt. Digitaliseringen har samtidigt skapat ytterligare utrymme för arbete, skola, föreningsliv samt organisationer att förmedla sitt budskap på bästa möjliga vis. Digitala varor, tjänster och produkter har också legat till grund för att underlätta en annars fullspäckad vardag. Det går dessutom för gemene man att på ett aldrig tidigare skådat sätt boka sina resor, beställa sina kläder, boka sina ärenden och hålla sina möten. De digitala möjligheterna har i sina grundvalar skakat om mänskligt beteende.

Ständigt närvarande

Vi tenderar att i allt högre utsträckning leva våra liv genom digitala hjälpmedel. Det som från början var tänkt för att underlätta har blivit en självklarhet vilken lett till en slags onaturlig bekvämlighet. Det senaste decenniets digitala utveckling saknar historiskt sett motstycke. Revolutionerande händelser har ägt rum även tidigare men inte i närheten av samma omfattning. Vi har både blivit mindre sociala samt empatiska vilket i sin tur slagit extra hårt mot de yngre generationerna som inte har någon referenspunkt. Det här med att ta företeelser för givet har blivit lite av digitaliseringens signum. Vi har hela världens information i fickan och kan med ett knapptryck alternativt swipe få allt det vi i stunden behagas av. Den där känslan av att exempelvis träffa en person som inte setts på en väldigt lång tid är som bortblåst. De tidigare historieberättande mötena har ersatts av digitala dito där all information redan tillgodogjorts via de sociala medierna.

Dessa har i sin tur blivit en slags institution för hur livet ska levas. Bristande fokus, sämre uppmärksamhet och en ny världsbild är bara några av de mekanismer som ligger till grund för det moderna samhället.

Den ack så viktiga balansen behöver hittas för att ett jämviktsläge överhuvudtaget ska kunna uppnås. Det första intrycket är en vital del i mänsklig kommunikation och hänsyn behöver även tas till att vi trots allt lever kvar i den fysiska världen.