Tekniken styr våra hem

Idag blir teknik ett allt mer vanligt fenomen i våra hem och det skapas också fler användningsområden för just tekniken. Teknik kan användas i många olika apparater. Lås, larm, kylskåp, tv-apparater och mycket annat är bara några av alla de saker som kan styras med just teknikens hjälp. Men vad händer om det blir strömavbrott, och vilka säkerhetsrisker finns med att allt mer styrs av teknik? Vilka fördelar finns det med teknikens allt större intåg i våra hem? Det finns blandade röster med att låta tekniken göra stora insteg i hemmet. Vad händer den dagen vi inte kan låsa eller låsa upp dörren för att det är strömavbrott, eller den dagen kylskåpsdörren går i baklås på grund av tekniken? Dock finns det också fördelar och det kommer vi ta upp längre fram i denna text. Men först ska vi redogöra för några av de största tekniska händelserna under år 2017.

Stora teknikhändelser under 2017

Det finns flera stora händelser inom teknik och de ägde rum under år 2017. De största teknikhändelserna 2017 har bland annat innefattat en nylansering av Nokias mobiltelefon 3310. Den har fått en helt ny uppfräschning men liknar fortfarande det gamla flaggskeppet. Under året byggdes också världens första hus utskrivet av en 3D skrivare. Det skrivs ut på mindre än 24 timmar. Ikea har också gett sig in på marknaden mot ett smart hem med ett paket för trådlös belysning. Dessutom har teknik som Virtual Reality och live börjat bli allt mer populärt. Det har också blivit allt mer populärt att använda mobiltelefonen som plånbok och både Samsung och iPhone har släppt lösningar på detta. Det har också blivit mer populärt att använda trådlösa enheter till olika saker. Flera skapare av mobiltelefoner har skapat dessa helt utan hörlurskontakter och det har fått både positiva och negativa reaktioner bland användarna. Det har också blivit mycket populärt att kunna ladda datorer, mobiltelefoner eller liknande helt utan att behöva koppla in en sladd mellan enheten och vägguttaget.

Fördelar med tekniken

Det finns flera fördelar med att tekniken gjort insteg i våra hem. Många sladdar har till exempel kunnat tas bort tack vare de trådlösa enheterna. En tvättmaskin med timer kan ställas in på att starta en viss tid och vem har inte velat förvärma ugnen på väg hem från jobbet så maten snabbt kan stoppas in? En badtunna kan kopplas till timer så att den kan vara uppvärm och klar efter en jobbig arbetsdag eller efter en kall promenad. Tekniken gör det också möjligt att larma hemmet, oavsett om man är hemma eller om man är längre bort. Dessutom kan man genom dessa larm hålla koll på eventuella vattenläckor, glasskrossningar och larm från rökdetektorer. En annan fördel med att tekniken kommit så långt är att det faktiskt går att använda telefon och internet även långt ute i skogen. Det hade inte gått utan teknik. Fördelarna överväger alltså nackdelarna, och det rejält.

Sårbarheten i informationssamhället

Hur ser egentligen vårt privata skydd ut i den ständiga utvecklingen i dagens IT-samhälle? Är vi skyddade i den digitala världen som de flesta av oss rör oss i på en daglig basis? Uppgifterna om ökade nätbedrägerier och identitetsstölder talar sitt klara språk – vi alla är utsatta för risker. Man bör vara på det klara med dessa risker innan man väljer att publicera sina känsliga uppgifter på olika sidor online. Numera går det mesta att sköta elektroniskt, och av den anledningen är det klokt att hålla sitt skydd online väl uppdaterat.

Skrämmande prognoser inför framtiden

Skymningsläget snart här? Det kan man fråga sig, och det är en väldigt skrämmande tanke. Sårbarheten i vårt informationssamhälle är idag ett verkligt hot mot vanliga människor. Man kan försöka skydda sig mot hackade konton online genom att vara sparsam med vilka man lämnar ut sina känsliga uppgifter till, såsom kontouppgifter exempelvis. Att hålla sitt virusskydd på datorn uppdaterat är också en bra idé. De flesta av oss är vid det här laget vana vid att hantera banktjänster och signera avtal på elektronisk väg. Hur skulle det bli om denna möjlighet försvann? Denna frågeställning är en ganska ytlig bit att diskutera, med tanke på de verkliga skador som kan åstadkommas genom att känsliga uppgifter hamnar i fel ägo.

Hur ser vårt framtida informationssamhälle ut?

Med den enorma mängd information som ständigt finns att tillgå tack vare media och andra informationskanaler i samhället så kan man fundera på hur detta kommer att se ut i framtiden. Känslig information läcker ut dagligen, och om dessa uppgifter är tillräckligt fragila kan det påverka människor på en global nivå. Vad händer om internationella statshemligheter läcker ut till fel personer? Om en infekterad konflikt mellan två oliktänkande länder stärks ytterligare genom att känslig dokumentation läcker ut, kan det ha förödande effekter. I vår tids oroligheter runt om i världen är detta något man vill undvika i allra högsta grad.

Vad händer med vår digitala närvaro när vi dör?

Idag är somliga nästan mer närvarande i det digitala livet än i det verkliga samhället. Om man registrerar sig på flera olika sajter på nätet, och sedan avlider, vad händer då? Idag finns det ytterst få personer som inte har ett konto på Skype, Facebook och olika spelsajter. Det är troligen inte så roligt för närstående om olika spelinbjudningar på Facebook dyker upp från en avliden person, och det kan också hända att avlidna personer taggas i olika inlägg, som kan vara ytters opassande. Som närstående kan man då vilja göra något åt detta men det är ibland inte fullt så enkelt som man kan tycka. Har man ett lösenord till den avlidnes konto kan saken enkelt ordnas genom att kontot tas bort, men om så inte är fallet kan problem lätt uppstå eftersom man i många fall måste kunna identifiera sig som någon som verkligen har rätt att göra ändringar på ett konto.

Olika möjligheter efter döden

Vilka olika möjligheter som finns efter en användares död beror på vilka sajter denna har varit registrerad på. facebook-sidor går att göra om till minnessidor genom att vänner eller efterlevande skickar in klara bevis på att en person avlidit. Sidan blir då omgjord till en sida där ingen kan bjuda in till spel eller publicera opassande innehåll. Det blir också en sida som den närstående kan moderera och ta bort om det är så att ingen vill att sidan ska finnas kvar länge. På många sidor avaktiveras också en användares konto om användaren inte varit aktiv och loggat in under en viss tid. Om man har tillgång till den avlidnes mailadress, kan man ofta kontakta den aktuella sidan genom mailen och förklara situationen. Då kan kontot ibland tas bort och avaktiveras innan denna tid av inaktivitet förlöpt. Processen med att ta bort en avlidens konto från olika sajter kan vara mycket ansträngande och jobbigt för de anhöriga och närstående. Det kan därför vara bra att försöka hjälpas åt med detta.

Hur gör man?

Om man är närstående till en avliden är det bra om man försöker hjälpas åt med att ta hand om det som den avlidne haft i sitt sin ägo och liknande. På begravningsbyråguide.se kan du läsa mer om hur man gör detta och hur man orkar igenom den stora sorgen. Om man vet att den avlidne varit mycket aktiv på internet kan man behöva förlika sig med tanken om att man kan riskera att stöta på ett av den avlidnes konton någonstans. Då kan man i vissa fall blockera kontot om man inte kan ta bort det. Den digitala närvaron finns kvar långt längre än den fysiska och det kan vara värt att tänka på var och vad man uttrycker sig i och om medan man är i livet. Det är inte säkert att man vill förknippas med samma saker hela livet och vissa grejer kan vara mycket jobbiga för närstående att behöva stå ut med.