Mer och mer falsk information?

Det verkar som att spridningen och den ökade förekomsten av så kallade ”fake news” inte bara får människor att tro på saker som inte stämmer. Det verkar också som att det gör att det blir svårare för människor att särskilja mellan sanning och lögn. Det gör att problemet med falsk information och falska nyheter framstår som akut. Många har påpekat hur det här problemet riskerar att skada våra demokratiska institutioner och samhällets stabilitet.

Det är svårt att navigera i informationssamhället. Ökad komplexitet ställer högre krav på våra förmågor att filtrera. Det gäller inte minst när det gäller att sålla sann information från falsk. Ett sätt att bli bättre på vad som kallas för källkritik är att läsa på högskolan. Den enklaste vägen in till högskolan är att göra ett högskoleprov – på länken hittar du guider och studieuppgifter som kommer att göra ditt högskoleprov mycket enklare. Med ett bra resultat i ryggen finns det i princip inga gränser för vilka högskoleutbildningar du får tillgång till. Men även om du helt bortser från yrkesmässiga fördelar får du bättre verktyg för att hitta genom den informationsdjungel samhället till stora delar är idag.

Inget redaktionellt ansvar

Ett stort problem är att de som styr och äger många av våra nya informationskanaler inte kan eller vill ta något redaktionellt ansvar. Här handlar det förstås främst om olika sociala medier, vilket av många människor används som primära nyhetskällor. Facebook har gjort vissa försök att stävja problematiken med artiklar som innehåller falsk information. De signalerar dock fortfarande att de på det stora hela inte ser det som att det är deras roll att förhindra att falsk information sprids. Till viss del är det begripligt, Facebook har en unik position i vår historia, en där den roll medierna tidigare var ensamma om att ha nu delas av en instans som i någon mån påminner om ett globalt torgmöte.

Det finns såklart en del idéer för hur man ska kunna stävja problemet. Åtgärderna är oftast av två olika slag. Det ena är åtgärder som går ut på att hindra informationen från att spridas. Det vill säga att jobba preventivt. Sidor som Twitter och Facebook ska ta ökat redaktionellt ansvar och filtrera bort falsk information utifrån olika kriterier.

Den andra typen av åtgärd handlar istället om olika metoder för att värdera information retroaktivt. En idé är att skapa ett nätverk som samlar in och analyserar så kallade fake news. Tanken är att AI ska värdera information från olika nyhetsflöden och samla ihop dem för att faktakollas. Datan sammanställs sen retroaktivt och man gör en summering av om en nyhetskanal ska anses som pålitlig eller inte. Allt detta sammanställs i ett register där allmänheten kan kolla upp en nyhetskanal eller nyhetskälla. Kanske en bra idé?

Risker och möjligheter med AI

Det råder just nu en väldig hajp kring artificiell intelligens (AI) och det hinner knappt gå en dag utan att det skrivs om ämnet i media. Begreppet är vitt och kan handla om allt från algoritmerna på Netflix, som rekommenderar filmer och serier åt dig, till ett dystopiskt scenario liknade det i Terminator-filmerna där ett superintelligent datornätverk som Skynet blir självmedvetet och skickar mördarrobotar på mänskligheten.

Som med all ny teknik finns det både möjligheter och risker och AI-tekniken kommer säkerligen även den att missbrukas av illasinnade krafter. Redan idag ser vi hur AI kan användas för att skapa så kallade deepfakes, vilket innebär att man kan ta ett ansikte från en person och sätta in det i en video med en helt annan person. Munnen och de övriga ansiktsrörelserna synkroniseras med videon så det ser ut som personen man klistrade in är den som pratar istället. I dagsläget är det dock lätt att se att en sådan video är fejkad, men om några år kommer denna AI-teknik sannolikt ha förfinats och det kommer då vara i princip omöjligt att avgöra om videon är äkta eller ej. Man kan bara föreställa sig hur detta skulle kunna missbrukas av till exempel brottslingar eller för politiska syften.

AI skapar fiktiva personer

Även vad gäller mänskliga röster så går de att fejka med AI:ns hjälp. Det räcker att ha tillgång till inspelningar av en viss persons röst, vilket det ofta finns av politiker och andra kända personer, för att lära upp en AI att imitera rösten. Därefter kan man skriva in i princip vad man vill och den AI-baserade talsyntesen kan låta väldigt likt den person man vill imitera. Även här är det idag lätt att höra att det inte är äkta, men om några år kommer det som sagt vara svårare att höra skillnad.

Med stillbilder är det förstås ännu enklare att byta ansikten på personer. Idag kan man med hjälp av AI rentav generera fotorealistiska ansikten på helt fiktiva personer som är skrämmande svåra att skilja från riktiga fotografier.

Fördelar med AI

De positiva sidorna av AI är dock betydligt mer omfattande och kommer göra livet lättare för oss i framtiden. Sökmotorer som Google kommer kunna förstå sökningar på naturligt språk och många jobb som idag kräver dyr expertis kommer kunna hanteras av AI. Föreställ dig till exempel att du behöver ekonomisk rådgivning för att undvika att få inkassokrav och liknande. Istället för att behöva konsultera en expert som tar ut en saftig timpenning kommer du kunna använda billiga och kanske till och med helt kostnadsfria AI-tjänster som kan hjälpa dig med samma sak och dessutom betydligt snabbare. Samma sak gäller bland annat juridisk rådgivning.

Vi kommer dessutom förr eller senare nå en punkt där AI passerar mänsklig intelligens som då sannolikt hittar samband och gör vetenskapliga upptäcker som vi själva aldrig tänkt på. Det kan handla om allt från att ta fram kemiska föreningar för nya supermaterial till att hitta botemedel mot dödliga sjukdomar.

Drömmar och farhågor

Alla människor besitter drömmar av något slag. Kanske drömmer vi om den stora kärleken eller det där jobbet som verkar vara perfekt. Eller kanske drömmer vi om storvinsten för att kunna leva fritt. Oavsett vilket så har vi alla drömmar inom oss. Men vi äger också farhågor av olika slag. På gott och ont. Varför man kan säga så handlar egentligen om att farhågor såklart kan vara negativt genom att skapa onödig oro och ängslan inför saker men kan även bidra till ett positivt driv att klara upp problem genom att vara förberedd på att just problem kan uppkomma inom olika områden. Detta kan i synnerhet handla om när man exempelvis startat upp en egen verksamhet eller ett företag. Då är det bra att ha en farhåga att det kan misslyckas men att man redan då har en reservplan för att lyckas. För att erhålla succé behövs ibland fallgropar. Att inneha en farhåga som bidrar till något negativt är naturligtvis mindre bra. Kanske är man orolig för sin nystartade verksamhets budget och ekonomi? Man ska inte misströsta då detta enkelt kan lösas genom att låna pengar för ändamålet. Det finns många långivare idag som har förmånliga företagslån.

Drömmar kan förstås handla om helt andra saker än att starta egen verksamhet och alla människor bör ha en egen dröm. Dagens samhälle har så mycket ondska och det blåser kalla och hatiska vindar åt alla håll, så det behövs mer värme och drömmar i vårt informationssamhälle. Det är inte positiva känslor man får när man ständigt läser och ser på tv-nyheterna om nya terrordåd som nästintill varje dag drabbar människor någonstans i världen. Det har till och med drivit de flesta av oss så långt att man numera kanske inte ens reagerar nämnvärt på någon rubrik om skottlossning eller andra hemskheter som drabbar samhället. Man har blivit för van vid alla dessa hemskheter att man kanske låtit sina egna farhågor kring detta blivit avtrubbade. Till och med tv-serier har kunnat göra succé på basis av all ondska som finns idag och i Aftonbladet finns en artikel kring farhågorna som finns hos många av oss.

Därför måste vi låta våra drömmar få bevaras och att låta dem få en chans till att blomma ut i det kalla och hårda klimat som håller världen i ett järngrepp.

Naturligtvis är det inte roligt för någon att ha farhågor men att dessa stängs av för att vi vant oss vid vårt informationssamhälle som ständigt uppdaterar oss med så mycket mer ondska och hemskheter än tidigare är inte bra. Ingen människa ska behöva ängslas med farhågor, men för att komma dit får vi inte vänja oss vid allt hemskt som händer i samhället utan istället ena oss och kämpa emot för att ta bort farhågorna för alltid. Vi bör inte stänga av vårt sinne just för att vi blivit vana. Farhågorna finns där för att varna oss om det hemska som lever i samhället för att ge oss chansen att utrota det och låta våra drömmar ta över till en mer kärleksfull värld.

Tekniken styr våra hem

Idag blir teknik ett allt mer vanligt fenomen i våra hem och det skapas också fler användningsområden för just tekniken. Teknik kan användas i många olika apparater. Lås, larm, kylskåp, tv-apparater och mycket annat är bara några av alla de saker som kan styras med just teknikens hjälp. Men vad händer om det blir strömavbrott, och vilka säkerhetsrisker finns med att allt mer styrs av teknik? Vilka fördelar finns det med teknikens allt större intåg i våra hem? Det finns blandade röster med att låta tekniken göra stora insteg i hemmet. Vad händer den dagen vi inte kan låsa eller låsa upp dörren för att det är strömavbrott, eller den dagen kylskåpsdörren går i baklås på grund av tekniken? Dock finns det också fördelar och det kommer vi ta upp längre fram i denna text. Men först ska vi redogöra för några av de största tekniska händelserna under år 2017.

Stora teknikhändelser under 2017

Det finns flera stora händelser inom teknik och de ägde rum under år 2017. De största teknikhändelserna 2017 har bland annat innefattat en nylansering av Nokias mobiltelefon 3310. Den har fått en helt ny uppfräschning men liknar fortfarande det gamla flaggskeppet. Under året byggdes också världens första hus utskrivet av en 3D skrivare. Det skrivs ut på mindre än 24 timmar. Ikea har också gett sig in på marknaden mot ett smart hem med ett paket för trådlös belysning. Dessutom har teknik som Virtual Reality och live börjat bli allt mer populärt. Det har också blivit allt mer populärt att använda mobiltelefonen som plånbok och både Samsung och iPhone har släppt lösningar på detta. Det har också blivit mer populärt att använda trådlösa enheter till olika saker. Flera skapare av mobiltelefoner har skapat dessa helt utan hörlurskontakter och det har fått både positiva och negativa reaktioner bland användarna. Det har också blivit mycket populärt att kunna ladda datorer, mobiltelefoner eller liknande helt utan att behöva koppla in en sladd mellan enheten och vägguttaget.

Fördelar med tekniken

Det finns flera fördelar med att tekniken gjort insteg i våra hem. Många sladdar har till exempel kunnat tas bort tack vare de trådlösa enheterna. En tvättmaskin med timer kan ställas in på att starta en viss tid och vem har inte velat förvärma ugnen på väg hem från jobbet så maten snabbt kan stoppas in? En badtunna kan kopplas till timer så att den kan vara uppvärm och klar efter en jobbig arbetsdag eller efter en kall promenad. Tekniken gör det också möjligt att larma hemmet, oavsett om man är hemma eller om man är längre bort. Dessutom kan man genom dessa larm hålla koll på eventuella vattenläckor, glasskrossningar och larm från rökdetektorer. En annan fördel med att tekniken kommit så långt är att det faktiskt går att använda telefon och internet även långt ute i skogen. Det hade inte gått utan teknik. Fördelarna överväger alltså nackdelarna, och det rejält.

Sårbarheten i informationssamhället

Hur ser egentligen vårt privata skydd ut i den ständiga utvecklingen i dagens IT-samhälle? Är vi skyddade i den digitala världen som de flesta av oss rör oss i på en daglig basis? Uppgifterna om ökade nätbedrägerier och identitetsstölder talar sitt klara språk – vi alla är utsatta för risker. Man bör vara på det klara med dessa risker innan man väljer att publicera sina känsliga uppgifter på olika sidor online. Numera går det mesta att sköta elektroniskt, och av den anledningen är det klokt att hålla sitt skydd online väl uppdaterat.

Skrämmande prognoser inför framtiden

Skymningsläget snart här? Det kan man fråga sig, och det är en väldigt skrämmande tanke. Sårbarheten i vårt informationssamhälle är idag ett verkligt hot mot vanliga människor. Man kan försöka skydda sig mot hackade konton online genom att vara sparsam med vilka man lämnar ut sina känsliga uppgifter till, såsom kontouppgifter exempelvis. Att hålla sitt virusskydd på datorn uppdaterat är också en bra idé. De flesta av oss är vid det här laget vana vid att hantera banktjänster och signera avtal på elektronisk väg. Hur skulle det bli om denna möjlighet försvann? Denna frågeställning är en ganska ytlig bit att diskutera, med tanke på de verkliga skador som kan åstadkommas genom att känsliga uppgifter hamnar i fel ägo.

Hur ser vårt framtida informationssamhälle ut?

Med den enorma mängd information som ständigt finns att tillgå tack vare media och andra informationskanaler i samhället så kan man fundera på hur detta kommer att se ut i framtiden. Känslig information läcker ut dagligen, och om dessa uppgifter är tillräckligt fragila kan det påverka människor på en global nivå. Vad händer om internationella statshemligheter läcker ut till fel personer? Om en infekterad konflikt mellan två oliktänkande länder stärks ytterligare genom att känslig dokumentation läcker ut, kan det ha förödande effekter. I vår tids oroligheter runt om i världen är detta något man vill undvika i allra högsta grad.

Vad händer med vår digitala närvaro när vi dör?

Idag är somliga nästan mer närvarande i det digitala livet än i det verkliga samhället. Om man registrerar sig på flera olika sajter på nätet, och sedan avlider, vad händer då? Idag finns det ytterst få personer som inte har ett konto på Skype, Facebook och olika spelsajter. Det är troligen inte så roligt för närstående om olika spelinbjudningar på Facebook dyker upp från en avliden person, och det kan också hända att avlidna personer taggas i olika inlägg, som kan vara ytters opassande. Som närstående kan man då vilja göra något åt detta men det är ibland inte fullt så enkelt som man kan tycka. Har man ett lösenord till den avlidnes konto kan saken enkelt ordnas genom att kontot tas bort, men om så inte är fallet kan problem lätt uppstå eftersom man i många fall måste kunna identifiera sig som någon som verkligen har rätt att göra ändringar på ett konto.

Olika möjligheter efter döden

Vilka olika möjligheter som finns efter en användares död beror på vilka sajter denna har varit registrerad på. facebook-sidor går att göra om till minnessidor genom att vänner eller efterlevande skickar in klara bevis på att en person avlidit. Sidan blir då omgjord till en sida där ingen kan bjuda in till spel eller publicera opassande innehåll. Det blir också en sida som den närstående kan moderera och ta bort om det är så att ingen vill att sidan ska finnas kvar länge. På många sidor avaktiveras också en användares konto om användaren inte varit aktiv och loggat in under en viss tid. Om man har tillgång till den avlidnes mailadress, kan man ofta kontakta den aktuella sidan genom mailen och förklara situationen. Då kan kontot ibland tas bort och avaktiveras innan denna tid av inaktivitet förlöpt. Processen med att ta bort en avlidens konto från olika sajter kan vara mycket ansträngande och jobbigt för de anhöriga och närstående. Det kan därför vara bra att försöka hjälpas åt med detta.

Hur gör man?

Om man är närstående till en avliden är det bra om man försöker hjälpas åt med att ta hand om det som den avlidne haft i sitt sin ägo och liknande. På begravningsbyråguide.se kan du läsa mer om hur man gör detta och hur man orkar igenom den stora sorgen. Om man vet att den avlidne varit mycket aktiv på internet kan man behöva förlika sig med tanken om att man kan riskera att stöta på ett av den avlidnes konton någonstans. Då kan man i vissa fall blockera kontot om man inte kan ta bort det. Den digitala närvaron finns kvar långt längre än den fysiska och det kan vara värt att tänka på var och vad man uttrycker sig i och om medan man är i livet. Det är inte säkert att man vill förknippas med samma saker hela livet och vissa grejer kan vara mycket jobbiga för närstående att behöva stå ut med.