Ny teknik, nya hot

I dagens värld är många beroende av datorer i sin vardag, både i arbetslivet och privat. Datorerna har medfört enorma fördelar och framsteg, och samhället idag kallas informationssamhälle av en anledning, då vi tack vare datorer och internet har tillgång till all världens information på bara några knapptryck på tangentbordet och klick med musen. Men den nya tekniken har också medfört en rad nya hot, som människor inte behövde bekymra sig om före datorer och före internet.security-265130_960_720

Dessa nya hot kan sammanfattas med ett ord: datorvirus. Egentligen är datorvirus en särskild typ av skadlig kod som sprids genom att lägga en kopia av sig själv inuti ett annat program, ett så kallat värdprogram. I dagligt tal brukar man dock ofta använda ordet ”datorvirus” om alla typer av skadlig kod. Syftet med ett virus eller en skadlig kod kan vara allt från att bara störa datorns funktion eller visa popupannonser på datorn (vilket kallas för adware) till att spionera på datorns aktivitet och inhämta känsliga uppgifter (så kallad spyware) eller registrera information om vilka tangenter som trycks ned på tangentbordet. Denna sistnämnda typ av skadlig kod kallas för keylogger, och syftet med att sprida ett sådant virus är till exempel att spara användarnas lösenord till olika inloggningar, och sedan skicka informationen över internet. Ett känt fall av en keylogger som fick stora konsekvenser skedde 2009. Keyloggern var ett virus som kallades Zeus, och den fick stor genomslagskraft på grund av att den riktade sig till storföretag. För att undvika att drabbas av en liknande attack är det viktigt för företag att identifiera de brister som finns i deras system innan en attack sker, för att kunna åtgärda dem i förebyggande syfte. Detta gör man genom att utföra en så kallad sårbarhetsanalys.

Förutom adware, spyware, virus och keyloggers finns också en typ av skadlig kod som kallas maskar. Maskar sprider sig mellan datorer med hjälp av datornätverk, och till skillnad från ett virus (som exempelvis brukar skickas som en bifogad fil i ett mejl) behöver en mask inte någon hjälp från användaren för att spridas. Andra välkända typer av skadlig kod är trojanska hästar och logiska bomber. Tillsammans utgör alla dessa virus de nya hot som människan står inför i samband med den nya teknikens framsteg.