Ny teknik, nya hot

I dagens värld är många beroende av datorer i sin vardag, både i arbetslivet och privat. Datorerna har medfört enorma fördelar och framsteg, och samhället idag kallas informationssamhälle av en anledning, då vi tack vare datorer och internet har tillgång till all världens information på bara några knapptryck på tangentbordet och klick med musen. Men den nya tekniken har också medfört en rad nya hot, som människor inte behövde bekymra sig om före datorer och före internet.security-265130_960_720

Dessa nya hot kan sammanfattas med ett ord: datorvirus. Egentligen är datorvirus en särskild typ av skadlig kod som sprids genom att lägga en kopia av sig själv inuti ett annat program, ett så kallat värdprogram. I dagligt tal brukar man dock ofta använda ordet ”datorvirus” om alla typer av skadlig kod. Syftet med ett virus eller en skadlig kod kan vara allt från att bara störa datorns funktion eller visa popupannonser på datorn (vilket kallas för adware) till att spionera på datorns aktivitet och inhämta känsliga uppgifter (så kallad spyware) eller registrera information om vilka tangenter som trycks ned på tangentbordet. Denna sistnämnda typ av skadlig kod kallas för keylogger, och syftet med att sprida ett sådant virus är till exempel att spara användarnas lösenord till olika inloggningar, och sedan skicka informationen över internet. Ett känt fall av en keylogger som fick stora konsekvenser skedde 2009. Keyloggern var ett virus som kallades Zeus, och den fick stor genomslagskraft på grund av att den riktade sig till storföretag. För att undvika att drabbas av en liknande attack är det viktigt för företag att identifiera de brister som finns i deras system innan en attack sker, för att kunna åtgärda dem i förebyggande syfte. Detta gör man genom att utföra en så kallad sårbarhetsanalys.

Förutom adware, spyware, virus och keyloggers finns också en typ av skadlig kod som kallas maskar. Maskar sprider sig mellan datorer med hjälp av datornätverk, och till skillnad från ett virus (som exempelvis brukar skickas som en bifogad fil i ett mejl) behöver en mask inte någon hjälp från användaren för att spridas. Andra välkända typer av skadlig kod är trojanska hästar och logiska bomber. Tillsammans utgör alla dessa virus de nya hot som människan står inför i samband med den nya teknikens framsteg.

Det moderna informationssamhället

Ett informationssamhälle definieras som ett samhälle där användning, distribution och integration av information av olika slag har en avsevärd effekt på många viktiga sektorer i samhället. Det allra mest utmärkande är att all denna viktiga information, som har så stor inverkan, blir tillgänglig via IT-teknik av olika slag. Det sätt på vilken information hanteras i det moderna samhället är väldigt annorlunda än det var för bara ett halvt sekel sedan och detta har också inneburit en förändring av samhället i sig och dess uppbyggnad.

Begreppet informationssamhälle, i vissa fall används också termen IT-samhälle som en synonym, myntades någon gång på det tidiga 1980-talet. Detta sammanföll naturligtvis med att datorer blivit så pass mycket mindre, smidigare och billigare så att de nu var tillgängliga för gemene man och inte enbart längre utnyttjades av stora företag och myndighetsorganisationer.

Girl in white having an idea with gray bubbles over her head. Young slim woman.

Förändringen jämförs med den industriella revolutionen som förändrade stora delar av världen på ett mycket drastiskt sätt runt år 1700. Precis som under denna stora förändring har IT-samhället inneburit otroligt stora förändringar inom många områden. Det har förändrat maktstrukturerna i samhället, informationen finns tillgänglig för alla som vill och alla har lika stor rätt att använda sig av den. Detta demonstreras bland annat i den utökade makt som medier fått. Förändring syns också tydligt i våra levnadsätt. Vi människor är sociala som aldrig förr, men interaktionen sker från bakom en skärm och den man interagerar med kan befinna sig i stort sett var som helst i världen. Däremot utövar vi inte lika mycket socialt umgänge i den verkliga världen. Människors hälsa har också förändrats. När den större delen av våra liv tillbringas stillasittande framför en datorskärm resulterar detta naturligtvis i att vår fysiska hälsa blir allt sämre. Detta kostar årligen samhället stora summor.

Den utveckling som skett har naturligtvis både positiva och negativa effekter. Vissa av dem har vi redan kunnat börja ana medan andra fortfarande inte visat sig. Utvecklingen har också gått så pass snabbt att det är mycket svårt att förutspå vilka de mer långsiktiga konsekvenserna av förändringen kommer att bli.

Ständigt uppkopplade

I dagens samhälle där i stort sett alla individer är uppkopplade hela, eller i alla fall under stora delar av, dagen mår fler allt sämre. Tyvärr är det främst de unga i samhället som drabbas.

Barn och ungdomar är idag så vana att ständigt ha tillgång till någon form av elektronisk apparat som bidrar med förströelse och underhållning. Det kan röra sig om att surfa, chatta eller spela olika spel på mobilen eller surfplattan, att se på tv eller googla roliga filmklipp, eller att strömma musik och andra ljudfiler med olika innehåll via dator eller mobil. Ofta kombineras även en eller två av dessa företeelser på en och samma gång för att alla sinnen ska få maximala intryck. De blir allt mer beroende av att ständigt bli underhållna och stimulerade av olika sorters intryck. När de inte har tillgång till stimuli av någon form, även under korta stunder, uppstår lätt en känsla av att vara uttråkad och inte ha något att göra. De är vana att hela tiden uppmanas till aktiviteter av olika slag och finner det svårt att själv ta tag i något eget projekt eller hitta på något.Ständigt uppkopplade 11

Den ständiga uppkopplingen gör att den sociala interaktionen mellan barn minskar, att vara med en kompis kan idag innebära att man sitter med varsin surflatta och sysslar med två olika saker. Därför lär man sig inte sociala koder på samma sätt som förr och i vissa fall kan det leda till att barnet får problem att fungera normalt i samhället, där man är beroende av att kunna läsa av sociala koder och anpassa sig efter dessa.

Att så stor del av barnens tid spenderas stillasittande framför en skärm har också fysiska effekter. Vi människor måste röra på oss för att må bra och för att kroppen ska bibehålla sin styrka och smidighet. Samtidigt äter många för mycket, eller felaktig kost, för ett stillasittande liv. Många barn har en livsstil som inte alls passar dem och det leder till andra problem såsom fysisk ohälsa, sömnproblem och i längden kanske till och med psykiska besvär och ohälsa av olika slag.

Problematiken med den moderna tekniken

I dagens samhälle går den tekniska utvecklingen mycket snabbt framåt. Nya lösningar, tekniker och utrustning introduceras hela tiden och i en rasande takt. Detta är naturligtvis positivt, att sträva framåt är ju något att föredra och det är bra att alltid ha det senaste inom IT-tekniken då det ger de allra bästa förutsättningarna för att kunna producera tjänster och varor av hög kvalité.

Är man på jakt efter nya maskiner till sin verksamhet eller kanske till och med lite ny IT-utrustning kan det vara en god idé att besöka allaannonser. Här kan man söka efter det man är intresserad av att köpa in, och man kan göra det på flera annonsmarknader samtidigt istället för att behöva besöka var och en av dem. En tjänst som är mycket smidig och tidsbesparande för den som ska göra nya inköp.Problematiken med den moderna tekniken 11

En negativ aspekt som dock måste kopplas samman med den högintensiva utvecklingen är ju tyvärr att lika fort som de nya, förbättrade varianterna av en produkt kommer ut på marknaden – lika fort blir den äldre versionen i stort sett utdaterad och oanvändbar. Utrustning måste snabbt bytas ut och ersättas med ny för att inte bli föråldrad och för att kunna hålla den takt som omvärlden kräver.

Detta kan också ses som en liknelse för ett annat stort problem som uppstått i och med den utbredda datoriseringen av samhället. Den nya tekniken har nämligen förändrat samhället väldigt mycket. Alltmer automatiseras och därmed blir vi människor också överflödiga. Allt fler arbeten försvinner då de personer som tidigare utfört dem blivit ersatta av en maskin som är en del av en automatiserad process. Det rör sig om allt från hela fabriker som fått en automatiserad produktionsprocess till de självscanningskassor som finns i var och varannan matbutik. Alla har de i processen ersatt en verklig människa. Även om dessa processer ofta är mycket effektiva så uppstår ändå ett problem som handlar om vad som ska hända med alla de människor som förlorar sina arbeten. Alla kan, och vill inte heller, arbeta med IT-teknik.