Robotar och ”uncanny valley”

En utveckling som vi rör oss mot allt mer i det moderna tekniksamhället är att robotar tar allt större plats i våra liv. Än så länge märker de flesta privatpersoner inte av robotarna i särskilt hög grad, med undantag för någon enstaka robotdammsugare, men inom industrin används robotar redan för tillverkning, och i Japan arbetar man med att utveckla mänskligare robotar som är tänkta att kunna utföra uppgifter som att ta hand om de äldre i samhället inom äldrevården. Det är med andra ord fortfarande långt kvar till de androider vi ser i sci-fi-filmer, men vi närmar oss hela tiden.

Eftersom Japan är det land som går i täten när det gäller utvecklingen av robotar, är det inte konstigt att det är en japansk robottekniker, Masahiro Mori, som har myntat begreppet ”uncanny valley”, det vill säga ungefär ”kusliga dalen”. Termen syftar på den nedåtgående kurva eller ”dal” som bildas på en graf över robotars likhet till människor och de känslor som människor känner för dem. Hypotesen som Mori presenterar är att människor har en positiv känslomässig respons till robotar som liknar människor, men bara till en viss gräns. När man uppnår ett stadie där robotar liknar människor i mycket hög grad, men deras utseende eller beteende avviker något från mänskligt utseende eller beteende, framkallar de istället känslor av obehag hos människor. Om roboten helt liknar en människa vänder den emotionella responsen igen, och blir positiv. Det är denna dipp som är den ”kusliga dalen”, gränslandet mellan en perfekt avbildning av en människa och något som inte helt är mänskligt.461px-mori_uncanny_valley-svg

Moris hypotes är dock inte bara en hypotes, då dessa känslomässiga reaktioner har kunnat mätas i olika sammanhang, både när det gäller robotar och exempelvis animerade karaktärer i film. På grund av detta har de robotar som exempelvis tagits fram för mänsklig interaktion i Japan hittills bara haft mänskliga former (som armar, ben och huvud) men varit helt identifierbara som en robot.

De robotar som finns i samhället idag, till exempel industrirobotar och robotdammsugare, liknar inte alls människor, och framkallar således oftast inga känslomässiga reaktioner över huvud taget från människor – möjligtvis med undantag av lättnad för att man inte behöver dammsuga. Om du drömmer om att äga en robotdammsugare, men inte har tillräckliga besparingar, kan du ta ett snabblån för att förverkliga din dröm. Du bör dock se till att betala tillbaka lånet snabbt, eftersom räntan ofta är hög.

Kommunikation i informationssamhället

En positiv fördel som informationssamhället har medfört är att det numera finns sätt att kommunicera med andra människor på mycket stora avstånd. Detta har visserligen varit möjligt under lång tid, tack vare telefoner, men två stora skillnader mellan telefonkommunikation och dagens långdistanskommunikation är att man kan se den man pratar med, och att det är möjligt att kommunicera med människor på andra sidan världen helt gratis.

Det är framförallt en tjänst som har revolutionerat gratis videosamtal, och det är svenska Skype. Skype grundades år 2003 av Niklas Zennström, som bland annat tidigare skapat fildelningsprogrammet Kazaa. Skype möjliggör videkommunikation via internet tack vare det som kallas för IP-telefoni. För att använda Skype behöver man bara ladda ned programmet Skype till sin dator eller sin mobil, och skapa ett användarkonto. Inga kostnader för samtalen tillkommer utöver det man betalar för internetuppkopplingen.

En annan liknande tjänst är Viber, som utvecklades av det israeliska företaget Viber Media. Viber har dock inte en lika lång historia som Skype, då programmet lanserades som en app för Iphone för första gången i december 2010. Till en början var Viber framförallt en applikation för att skicka gratis textmeddelanden, då röstsamtalsfunktionen bara fanns tillgänglig till Iphone och Android. Man lovade dock att denna funktion snart skulle komma även till Bada, Symbian och Windows Phone.video-call

Skriftlig kommunikation är självklart idag möjlig på en myriad olika sätt, då sociala medier i alla dess former erbjuder allt från chattapplikationer till möjlighet att skicka mejlliknande meddelanden och publika meddelanden som kan ses av alla ens vänner. Informationssamhället har på detta sätt gjort att hela världen har kommit lite närmare, och att avstånden mellan olika platser på jorden ibland kan kännas som noll.

Om man vill träffa sina släktingar och vänner som bor långväga ifrån i verkliga livet krävs det dock fortfarande pengar och tid för att resa till dem på traditionellt sätt, via buss, flyg eller tåg. Har man tur kan man vinna pengar, till exempel på Megalotto, så att man har råd med dessa resor, men ett mer pålitligt sätt är att helt enkelt jobba och spara ihop pengar. Under tiden kan man hålla kontakten med de kommunikationsmöjligheter som finns tack vare modern teknik.

Ny teknik, nya hot

I dagens värld är många beroende av datorer i sin vardag, både i arbetslivet och privat. Datorerna har medfört enorma fördelar och framsteg, och samhället idag kallas informationssamhälle av en anledning, då vi tack vare datorer och internet har tillgång till all världens information på bara några knapptryck på tangentbordet och klick med musen. Men den nya tekniken har också medfört en rad nya hot, som människor inte behövde bekymra sig om före datorer och före internet.security-265130_960_720

Dessa nya hot kan sammanfattas med ett ord: datorvirus. Egentligen är datorvirus en särskild typ av skadlig kod som sprids genom att lägga en kopia av sig själv inuti ett annat program, ett så kallat värdprogram. I dagligt tal brukar man dock ofta använda ordet ”datorvirus” om alla typer av skadlig kod. Syftet med ett virus eller en skadlig kod kan vara allt från att bara störa datorns funktion eller visa popupannonser på datorn (vilket kallas för adware) till att spionera på datorns aktivitet och inhämta känsliga uppgifter (så kallad spyware) eller registrera information om vilka tangenter som trycks ned på tangentbordet. Denna sistnämnda typ av skadlig kod kallas för keylogger, och syftet med att sprida ett sådant virus är till exempel att spara användarnas lösenord till olika inloggningar, och sedan skicka informationen över internet. Ett känt fall av en keylogger som fick stora konsekvenser skedde 2009. Keyloggern var ett virus som kallades Zeus, och den fick stor genomslagskraft på grund av att den riktade sig till storföretag. För att undvika att drabbas av en liknande attack är det viktigt för företag att identifiera de brister som finns i deras system innan en attack sker, för att kunna åtgärda dem i förebyggande syfte. Detta gör man genom att utföra en så kallad sårbarhetsanalys.

Förutom adware, spyware, virus och keyloggers finns också en typ av skadlig kod som kallas maskar. Maskar sprider sig mellan datorer med hjälp av datornätverk, och till skillnad från ett virus (som exempelvis brukar skickas som en bifogad fil i ett mejl) behöver en mask inte någon hjälp från användaren för att spridas. Andra välkända typer av skadlig kod är trojanska hästar och logiska bomber. Tillsammans utgör alla dessa virus de nya hot som människan står inför i samband med den nya teknikens framsteg.