Problematiken med den moderna tekniken

I dagens samhälle går den tekniska utvecklingen mycket snabbt framåt. Nya lösningar, tekniker och utrustning introduceras hela tiden och i en rasande takt. Detta är naturligtvis positivt, att sträva framåt är ju något att föredra och det är bra att alltid ha det senaste inom IT-tekniken då det ger de allra bästa förutsättningarna för att kunna producera tjänster och varor av hög kvalité.

Är man på jakt efter nya maskiner till sin verksamhet eller kanske till och med lite ny IT-utrustning kan det vara en god idé att besöka kampanjjakt.se. Här kan man söka efter det man är intresserad av att köpa in till bra och rabatterade priser. En tjänst som är mycket smidig och tids och penga besparande för den som ska göra nya inköp.Problematiken med den moderna tekniken 11

En negativ aspekt som dock måste kopplas samman med den högintensiva utvecklingen är ju tyvärr att lika fort som de nya, förbättrade varianterna av en produkt kommer ut på marknaden – lika fort blir den äldre versionen i stort sett utdaterad och oanvändbar. Utrustning måste snabbt bytas ut och ersättas med ny för att inte bli föråldrad och för att kunna hålla den takt som omvärlden kräver.

Detta kan också ses som en liknelse för ett annat stort problem som uppstått i och med den utbredda datoriseringen av samhället. Den nya tekniken har nämligen förändrat samhället väldigt mycket. Alltmer automatiseras och därmed blir vi människor också överflödiga. Allt fler arbeten försvinner då de personer som tidigare utfört dem blivit ersatta av en maskin som är en del av en automatiserad process. Det rör sig om allt från hela fabriker som fått en automatiserad produktionsprocess till de självscanningskassor som finns i var och varannan matbutik. Alla har de i processen ersatt en verklig människa. Även om dessa processer ofta är mycket effektiva så uppstår ändå ett problem som handlar om vad som ska hända med alla de människor som förlorar sina arbeten. Alla kan, och vill inte heller, arbeta med IT-teknik.

Sårbarheten i informationssamhället

Hur ser egentligen vårt privata skydd ut i den ständiga utvecklingen i dagens IT-samhälle? Är vi skyddade i den digitala världen som de flesta av oss rör oss i på en daglig basis? Uppgifterna om ökade nätbedrägerier och identitetsstölder talar sitt klara språk – vi alla är utsatta för risker. Man bör vara på det klara med dessa risker innan man väljer att publicera sina känsliga uppgifter på olika sidor online. Numera går det mesta att sköta elektroniskt, och av den anledningen är det klokt att hålla sitt skydd online väl uppdaterat.

Skrämmande prognoser inför framtiden

Skymningsläget snart här? Det kan man fråga sig, och det är en väldigt skrämmande tanke. Sårbarheten i vårt informationssamhälle är idag ett verkligt hot mot vanliga människor. Man kan försöka skydda sig mot hackade konton online genom att vara sparsam med vilka man lämnar ut sina känsliga uppgifter till, såsom kontouppgifter exempelvis. Att hålla sitt virusskydd på datorn uppdaterat är också en bra idé. De flesta av oss är vid det här laget vana vid att hantera banktjänster och signera avtal på elektronisk väg. Hur skulle det bli om denna möjlighet försvann? Denna frågeställning är en ganska ytlig bit att diskutera, med tanke på de verkliga skador som kan åstadkommas genom att känsliga uppgifter hamnar i fel ägo.

Hur ser vårt framtida informationssamhälle ut?

Med den enorma mängd information som ständigt finns att tillgå tack vare media och andra informationskanaler i samhället så kan man fundera på hur detta kommer att se ut i framtiden. Känslig information läcker ut dagligen, och om dessa uppgifter är tillräckligt fragila kan det påverka människor på en global nivå. Vad händer om internationella statshemligheter läcker ut till fel personer? Om en infekterad konflikt mellan två oliktänkande länder stärks ytterligare genom att känslig dokumentation läcker ut, kan det ha förödande effekter. I vår tids oroligheter runt om i världen är detta något man vill undvika i allra högsta grad.

Sverige utnyttjar digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen har pågått under fler decennier nu och den påverkar människors liv och vardag mer än vad vi kanske tänker på ibland. Det handlar om allt, från hur vi använder datorer privat och på jobbet, till alla appar vi laddar hem till våra smarta mobiltelefoner. Sociala medier har slagit igenom på riktigt bred front och vi ägnar väldigt mycket tid åt digital kommunikation. Sverige är ett mycket framgångsrikt land när det gäller att nyttja digitaliseringens möjligheter. I Sverige har företag och myndigheter utvecklat moderna tjänster som hjälper invånarna att effektivt hantera sin vardag när det gäller allt från sjukskrivningar till banktjänster.

Digitala tjänster underlättar

Idag finns det mängder av digitala tjänster som underlättar svenskarnas tillvaro. Nu är Sverige i topp tre gällande Sweden with flagutnyttjandet av digitaliseringens möjligheter och det märks inte minst när det kommer till de digitala tjänster som myndigheter och företag utvecklat. Det går alldeles utmärkt att sköta de flesta av sina bankärenden online i datorn eller telefonen. Det går också att ta hand om många av de ärenden man har som är kopplade till Skatteverket eller Försäkringskassan via sin mobiltelefon. Detta skapar en effektivare vardag för människor, och det gör att man sparar tid och kan ägna sig åt annat än formaliteter och administration.

Många företag nyttjar digitaliseringens möjligheter

De företag som är riktigt framgångsrika idag vet ofta precis hur de ska nyttja digitaliseringens möjligheter. Det gäller att hänga med sin tid och vara närvarande på nätet och i sociala medier. Att dessutom ha en egen app till mobiltelefoner är något som många företag har tagit till sig. Genom att möta kunderna där de befinner sig ökar företagen chansen att kunderna handlar. En digital närvaro och digital strategi är grundläggande för många företag idag. Det gäller så väl moderna nya branscher som äldre mer traditionella branscher. Alla företag kan nyttja digitaliseringen även om det sker på väldigt olika sätt.

För- och nackdelar med det ständigt avancerande informationssamhället

 

Det allt mer avancerande informationssamhälle vi lever i idag har givetvis otroligt många fördelar, men det innebär inte per automatik att det är befriat från nackdelar. Den allra främsta fördelen är onekligen den lättillgängliga samhällsinformationen som går att få tag på genom några få knapptryck. Vi kan också snabbt och smidigt få tag i telefonnummer och besöksadresser både till privatpersoner och myndigheter. Men är det verkligen hälsosamt att ständigt översköljas av denna enorma flodvåg av information? Går vi miste om den tillfredsställelse som följer när vi har fått kämpa för att få tag i rätt information?

NewspapersDen spontana känslan för många av oss är att vår härliga och dyrbara fantasi blir lidande av detta, inte minst när det gäller våra barn. Att alltid bli matad med information berövar oss från att använda vår fantasi för att komma fram till olika slags lösningar på många av våra vardagliga problem. Vi står inte längre inför utmaningar på samma sätt som vi gjorde förr, och detta medför att vi snabbt blir uttråkade när vi inte får gnugga geniknölarna för att klara oss till vardags.

Trots dessa skrämmande utvecklingar kan vi inte blunda inför alla de klart positiva egenskaper som vårt informationssamhälle dagligen förser oss med. I Sverige lever vi i ett informationssamhälle som har som målsättning att passa för alla individer. Landets alla medborgare, oavsett bakgrund, ålder, etnicitet, sexuella preferenser och andra tillhörigheter ska ha samma tillgång till samhällsinformation, såsom väderuppdateringar, nationella nyhetsuppdateringar och information om händelser på global nivå.

Dock kan man inte rå för att ibland känna en skrämmande känsla baserat på hur långt utvecklingen faktiskt kommer att gå i framtiden. Hur kommer det att vara om 150 år till exempel? Kommer vi att vara tvungna att fysiskt skriva in sökord på framtidens datorer, eller kommer det att fungera via tankeöverföring? Kommer systemet redan att känna till våra intressen när vi loggar in på vuxen.se ? Kommer vi att få ha våra privata tankar, funderingar, fantasier och åsikter för oss själva, eller kommer dessa att enkelt kunna plockas fram – med eller mot vår vilja? Vartåt leder framtidens informationssamhälle?

En intressant och spännande frågeställning, den som lever får se.

Problem med nya Samsungtelefonen

Vi lever ganska skyddat i ett land där det mesta säkerhetstestas innan det kommer ut på marknaden. Vi kräver att leksaker och kläder för barn ska vara helt giftfria, inte innehålla några smådelar som kan sättas i halsen och så vidare. Nya mobiltelefoner sätter vi däremot gärna i handen på de små utan att vara säkra på om de är ofarliga eller inte för våra barn. Gör en test för att se om din Samsung Galaxy Note 7 är säker för användning och inte riskerar att explodera. Har du eller ditt barn en Samsung Galaxy Note 7?

samsung-galaxy-note-7-renders-1Framtiden kommer att visa faran med mobiltelefoner

Vi omges dagligen av farliga ämnen och strålningar. Mycket av detta visar sig inte idag utan kanske först om 20-30 år. Strålningen från mobiltelefoner är radiovågor och dess energi tas upp av kroppen. Det finns en misstanke om att daglig användning kan vara skadlig för oss. Man misstänker dessutom att långvarig användning kan öka risken för vissa tumörer. Man vet ännu inte lika mycket om telefonernas fara som man vet om till exempel faran med radongaser från hus byggda av blåbetong. Vid husköp är det många som gör en radonmätning före köpet och mätningarna kan man ta del av hos kommunen. Framtiden kommer att visa faran med mobiltelefoner och man ger idag säkerhetsrekommendationer som att använda handsfree och att hålla ut telefon från kroppen vid samtal. Frågan är om de små barn, som får telefoner av senaste modell i handen, förstår hur mobilen ska användas för att vara säker. Dessutom kan man dagligen läsa om mobiltelefoner och laddare som har exploderat. Nu senast gällde det Samsung Galaxy Note 7.

Återkallade telefoner på andrahandsmarknaden

En nyhet som knappast har undgått någon är att amerikanska luftmyndigheten varnar sina passagerare för laddning och användning av Samsung Galaxy Note 7 under flygningar och i incheckat bagage. Även Qatar, Singapore Airlines och SAS stoppar Samsung Galaxy S7 efter att Samsung har återkallat 2,5 miljoner telefoner från marknaden. Om du har köpt din telefon i Australien finns ett enkelt test för att se om just din telefon är säker. En rund etikett med ett ”S” bredvid streckkoden visar att den är säker. Etiketten med streckkoden ska dessutom ha en liten svart kvadrat i nedre högra hörnet. På företagets hemsida finns ett specifikt formulär där du kan knappa in telefonens IMEI-nummer och få veta om just din telefon är säker eller inte. Ännu finns inte detta verktyg utanför Australien med det kommer troligtvis att behövas i övriga världen också eftersom risken är mycket stor att de återkallade telefonerna kommer att dyka upp andrahandsmarknaden.

Det moderna informationssamhället

Ett informationssamhälle definieras som ett samhälle där användning, distribution och integration av information av olika slag har en avsevärd effekt på många viktiga sektorer i samhället. Det allra mest utmärkande är att all denna viktiga information, som har så stor inverkan, blir tillgänglig via IT-teknik av olika slag. Det sätt på vilken information hanteras i det moderna samhället är väldigt annorlunda än det var för bara ett halvt sekel sedan och detta har också inneburit en förändring av samhället i sig och dess uppbyggnad.

Begreppet informationssamhälle, i vissa fall används också termen IT-samhälle som en synonym, myntades någon gång på det tidiga 1980-talet. Detta sammanföll naturligtvis med att datorer blivit så pass mycket mindre, smidigare och billigare så att de nu var tillgängliga för gemene man och inte enbart längre utnyttjades av stora företag och myndighetsorganisationer.

Girl in white having an idea with gray bubbles over her head. Young slim woman.

Förändringen jämförs med den industriella revolutionen som förändrade stora delar av världen på ett mycket drastiskt sätt runt år 1700. Precis som under denna stora förändring har IT-samhället inneburit otroligt stora förändringar inom många områden. Det har förändrat maktstrukturerna i samhället, informationen finns tillgänglig för alla som vill och alla har lika stor rätt att använda sig av den. Detta demonstreras bland annat i den utökade makt som medier fått. Förändring syns också tydligt i våra levnadsätt. Vi människor är sociala som aldrig förr, men interaktionen sker från bakom en skärm och den man interagerar med kan befinna sig i stort sett var som helst i världen. Däremot utövar vi inte lika mycket socialt umgänge i den verkliga världen. Människors hälsa har också förändrats. När den större delen av våra liv tillbringas stillasittande framför en datorskärm resulterar detta naturligtvis i att vår fysiska hälsa blir allt sämre. Detta kostar årligen samhället stora summor.

Den utveckling som skett har naturligtvis både positiva och negativa effekter. Vissa av dem har vi redan kunnat börja ana medan andra fortfarande inte visat sig. Utvecklingen har också gått så pass snabbt att det är mycket svårt att förutspå vilka de mer långsiktiga konsekvenserna av förändringen kommer att bli.

Ständigt uppkopplade

I dagens samhälle där i stort sett alla individer är uppkopplade hela, eller i alla fall under stora delar av, dagen mår fler allt sämre. Tyvärr är det främst de unga i samhället som drabbas.

Barn och ungdomar är idag så vana att ständigt ha tillgång till någon form av elektronisk apparat som bidrar med förströelse och underhållning. Det kan röra sig om att surfa, chatta eller spela olika spel på mobilen eller surfplattan, att se på tv eller googla roliga filmklipp, eller att strömma musik och andra ljudfiler med olika innehåll via dator eller mobil. Ofta kombineras även en eller två av dessa företeelser på en och samma gång för att alla sinnen ska få maximala intryck. De blir allt mer beroende av att ständigt bli underhållna och stimulerade av olika sorters intryck. När de inte har tillgång till stimuli av någon form, även under korta stunder, uppstår lätt en känsla av att vara uttråkad och inte ha något att göra. De är vana att hela tiden uppmanas till aktiviteter av olika slag och finner det svårt att själv ta tag i något eget projekt eller hitta på något.Ständigt uppkopplade 11

Den ständiga uppkopplingen gör att den sociala interaktionen mellan barn minskar, att vara med en kompis kan idag innebära att man sitter med varsin surflatta och sysslar med två olika saker. Därför lär man sig inte sociala koder på samma sätt som förr och i vissa fall kan det leda till att barnet får problem att fungera normalt i samhället, där man är beroende av att kunna läsa av sociala koder och anpassa sig efter dessa.

Att så stor del av barnens tid spenderas stillasittande framför en skärm har också fysiska effekter. Vi människor måste röra på oss för att må bra och för att kroppen ska bibehålla sin styrka och smidighet. Samtidigt äter många för mycket, eller felaktig kost, för ett stillasittande liv. Många barn har en livsstil som inte alls passar dem och det leder till andra problem såsom fysisk ohälsa, sömnproblem och i längden kanske till och med psykiska besvär och ohälsa av olika slag.